Világosság

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz a reformációról, a negyven éves diósförgepatonyi református templomról és tornyának a felújításáról, valamint a 450 éves II. Helvét Hitvallás időszerűségéről. 

500 évvel ezelőtt indult el a reformáció, amelyre október 31-én emlékezünk. A reformációval kapcsolatos gondolatait Böszörményi Tamás nagykövesdi lelkipásztor osztja meg a hallgatókkal.

Negyven évvel ezelőtt szentelték fel a dióspatonyiak modern, skandináv stílusban épült új templomát. Az idei évben pedig sikerült különböző források felhasználásával felújítani a veszélyessé vált tornyát. A részletekről  Tompa Veronika lelkipásztort és Gállfy László gondnokot kérdeztük.

A Második Helvét Hitvallást Bullinger Henrik írta 1562-ben, és mint a svájci protestáns városok és kantonok közös hitvallását tette közzé 1566-ban. A magyar református lelkipásztorok az 1567. évi debreceni zsinaton fogadták el sajátjukként. Mennyire időszerű 450 év távlatából a II. Helvét Hitvallás? Melyek azok a részek amelyeket ma már máshogyan kell értelmezni és melyek az örök érvényűek, amelyek nem változnak?  Visky Sándor Bélával,  a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet docensével beszélgetünk.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
A műsor ismétlésére másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor. A Világosság egyházi műsor a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádió honlapján is meghallgatható.