Abafalvai katolikus templom (Fotó: Anderko Andrea/Felvidék.ma)

Régi vágya valósult meg Hanobík Irén polgármesternek, hogy még ebben az évben sikerült önerőből felújítani a száztíz éves római katolikus templomot.

A templomszentelési ünnepségre október 22-én került sor, melyet megtisztelt jelenlétével Rákai Gábor helynök esperes Tornaljáról. Eljött az ünnepségre Rastislav Polák dékán Rimaszombatból és Marian Slovák Rimaszécsről. Meghívást kaptak az egykor itt szolgált lelkipásztorok, közülük eljött: Rédli Richárd Imre, Ľudovít Jurek, Jozef Amrich, Vladimír Bednár és Ján Hrablaj, valamint a jelenlegi atya, Milan Cesnek.

Megkülönböztetett tisztelettel üdvözölték Haraszti Attilát, Magyarország kassai főkonzulját, Szögedi Annát, a község díszpolgárát, Tornalja polgármesterét, Simko Józsefet, Rimaszombat polgármesterét, Rigó Lászlót Rimaszombat alpolgármesterét, s a környékbeli községek polgármestereit, a Magyar Közösség Pártja járási elnökségének tagjait. Mindenkinek szívet melengető érzés járta át a lelkét, mert sikerült felújítani és felszentelni a megújult templomot, a falu ékességét.

A bevonulás a templomba (Fotó: Anderkó Andrea/Felvidék.ma)

„Nagyon régen vártuk mi, abafalviak ezt a napot, s most anyáink, apáink, elődeink lelke is itt van velünk a templom ódon falai között. A templomra, Isten házára szükség volt, van és lesz. Itt mondjuk el bánatunkat, bajainkat, itt kérünk lelki segítséget, fohászkodunk, s ide jövünk hálát adni, imádkozni, ha érezzük, a Jóisten megsegített. Fontos és elsőrendű feladat volt számunkra, hogy ezt megvalósítsuk, hasonlóan, mint ahogy az iskolát építjük és támogatjuk. Mert ahol van templom és iskola, ott van jövője a falunak“ – nyilatkozta Hanobík Irén, a község polgármestere.

Abafalva első írásos említése 1268-ból való. A falu fejlődése névadójának, az Abaffy családnak köszönhető. A régi templom helyére, amely 1745-ben épült fából, 1907-ben új kőtemplomot emeltek a falu lakói és a helyi uraságok. A templomtorony magassága 41 méter és neogót stílusban épült. A feljárati lépcső 1933-ban épült, a római katolikus plébánia pedig 1935-ben. 1967-ben átvakolták, felújították a templom külsejét.

Közben megújult az elöregedett tetőszerkezet, a villanyvezeték és a lépcsőzet. 1994-ben pedig felújították a templom belsejét is. Idén pedig elvégezték a templom külső javítását és 23 év után a templom belső festését is.

A vendégek (Fotó: Anderko Andrea/Felvidék.ma)

Nagy szükség volt a felújításra, de sem állami, sem egyházi támogatást nem kaptak a megvalósításra. „Évek hosszú során át kértem, kutattam a lehetőséget, mindig sikertelenül, s ez év elején elhatároztam, hogy belefogunk, majd a Jóisten megsegít bennünket. A testület tagjai könnyes szemmel, örömmel megszavazták, mondván, „szebbet nem is tudnánk cselekedni falunk javára“ – tette hozzá a polgármester.

A templom külsejének és környékének felújítási költségeit a községi hivatal fedezte. „Közben a nem tervezett belső festésbe is belefogtunk, ám ehhez már szükség volt a hívek pénzbeli adományaira is. De sikerült, a Jóisten megsegített, új ruhát öltött 110 éves templomunk“ – mondja elégedetten a polgármester.

A templomszentelés napja minden bizonnyal emlékezetes marad a jelenlévők számára. Köszönetet mondtak és hálát adtak Istennek, hogy testi és lelki erővel ajándékozta meg a híveket. A szentmisét Rédli Richárd Imre atya mutatta be, s ő szentelte fel a felújított templomot. Haraszti Attila főkonzul több éve tartó ismeretséget ápol a község polgármesterével, s most megelégedve látta a falu fejlődését, a templom felújítását, a kivitelező cég példásan elvégzett munkáját.

Megtelt a templom (Fotó: Anderko Andrea/Felvidék.ma)

Az ünnepség színvonalát Jacso Balázs hegedűjátéka emelte, aki elhunyt nagyapja, Ondrejcsák László hegedűjét szólaltatta meg. Közreműködött Bancsi Ondrejcsák Éva énekkel és Kosztúr Ilona szavalattal, s az alkalom megörökítésére szolgáló emléktábla leleplezésekor fellépett a Páko Mária vezette Csillagvirág együttes is.