Fotó: Szigeti László FB-oldala

Nyitra megye lakosságának 27,6 százaléka vallotta magát magyarnak, ennek ellenére az MKP évekig ellenzékből politizált, a szlovák koalíció pedig mindent megtett annak érdekében, hogy a magyar járások hátrányba kerüljenek. Majd idővel a helyzet változott, és a Magyar Közösség Pártjának frakciója sokszor a mérleg nyelvévé vált. Ebből a helyzetből próbálták meg kihozni a maximumot a magyar képviselők.

Szigeti László jelenleg is tagja a Nyitra megyei képviselő-testületnek, az elmúlt választási időszakban az oktatásügyi és ifjúsági bizottság, valamint az idegenforgalmi és külkapcsolatok bizottságának tagjaként dolgozott.

A megyei önkormányzatok hatáskörébe tartoznak a középiskolák. Volt oktatási miniszterként hogyan látja az oktatás helyzetét?

A következő választási időszakban szeretném a megkezdett munkát folytatni. Szerintem sikerült elég szép eredményeket elérnünk a Nyitra megyei önkormányzatban. Az oktatásügy erős prioritás volt a számunkra, hiszen megtartani az anyanyelvi oktatást mindig fontos volt és a jövőben is fontos lesz az MKP-nak. Mivel most a megyei szintről beszélgetünk, elsősorban a középiskoláink megtartását tartottuk szem előtt, azok tartoznak megyei hatáskörbe. Tudjuk, hogy több régióban szinte folyamatosan csökken a tanulók létszáma és nekünk nemcsak a komáromi gimnáziumra van szükségünk, hanem például az ipolyságira, a zselízire, a párkányira is. Szerencsére ezek az intézmények fenn tudtak maradni és ebben a választási ciklusban sikerült fejleszteni a szakképzést. Két magyar szakközépiskola is kiemelt támogatásban részesült: a komáromi ipari és az érsekújvári elektrotechnikai iskola, a ciklus végére komoly uniós pénzhez jutnak és megújíthatják a szakképzési profiljukat, valamint az iskola infrastruktúrája is komoly fejlesztési alapot kaphat uniós pályázatokból. De fontos az is, hogy sikerült megtartanunk a magánintézményeket, a lévai és a gútai egyházi gimnáziumokat is talpon tudtuk tartani, sőt, némelyikre még fejlesztési támogatásokat is tudtunk elkülöníteni.

Fotó: MKP

Mivel lehetne vonzóbbá tenni a magyar középiskolákat?

Mindenképpen kezdeményezni fogjuk, hogy a középiskoláink, ha kell, profilváltáson menjenek keresztül, újítani kell a tananyagot, vagy be kell vezetni a szakközépiskolákban egy új, vonzó, modern szakot, amely csábítja a fiatalokat, mert véleményem szerint csak így tudjuk megőrizni az intézményeket, illetve az oktatás színvonalának, minőségének az emelésével, ami szintén nem egyszerű dolog.

Tagja volt az idegenforgalmi és külkapcsolatok bizottságának, ott milyen munka folyt?

A külkapcsolatok terén egy kicsit bonyolult a helyzet, ugyanis ezt a jogkört a választási időszak első évének végén átsorolták a régiófejlesztési szakbizottság hatáskörébe. Néhány esetben foglalkoztunk csak ezzel a témával, elsősorban a Nyitra megye testvérrégióival kapcsolatban, itt Veszprém és Komárom-Esztergom megyét tudnám kiemelni, de természetesen Csehország, Lengyelország és más országok bizonyos megyei szintű régióival is vannak kapcsolataink. Az idegenforgalom területén el kell mondanom, nagyon büszke vagyok rá, hogy egy olyan támogatási alapot sikerült a megyei közgyűlésben elfogadni, amely a régiós idegenforgalom és turizmus fejlesztését szolgálja, s pályáztatás alapján több mint kétszázezer eurót osztottunk szét ebben az évben is. Itt 1000-1700 eurós támogatásokról van szó, települések és civilszervezetek pályázhattak, s aki pályázott, meg is kapta támogatást.

A következő ötéves választási időszakban melyek lesznek a prioritások?

Mint már mondtam, az oktatás témaköre számomra komoly prioritást élvez, óriási siker, hogy a középiskoláink zavartalanul működhettek eddig is, s arra kell majd törekednünk, hogy a következő öt évben is sikerüljön ezt teljesíteni. Óriási a nyomás, a megyei hivatal oktatásügyi osztályának vezetőjét és a többi politikai klub vezetőit, képviselőket folyton „bombázzuk”, hogy adjunk lehetőséget valamennyi iskolának a megmaradásra. Reméljük, a jelenlegi pozitív hozzáállás és ez a szolidaritás megmarad a következő évekre is, s mi harcolni fogunk, hogy a magyar középiskolák hálózata megmaradjon.

Milyen legfontosabb feladatokat fogalmazott meg mindezek mellett a következő választási időszakra?

Állandó prioritásunk a közúthálózat felújítása, hiszen nem mindegy, hogy a munkahelyére, az iskolába, kórházba, más helyekre hogyan tud eljutni az ember. Mondjuk meg őszintén, Nyitra megyében rendkívül sok ezen a téren a feladat. Prioritásként kezelem a régiófejlesztést, az idegenforgalom témakörét, a turizmus fejlesztését, azon vállalkozások, emberek segítését, akik az idegenforgalomból élnek, és természetesen az egészségügy is kiemelt terület, hogy megfelelő legyen a betegellátás.