Az Ipari férfi énekkara Kozsár Zsuzsanna vezetésével (Fotó: Nagy Emese)

Ma ünnepelte a kassai Szakkay József Szakközépiskola fennállásának közel másfélszázados évfordulóját. A köszöntők, jókívánságok, visszaemlékezések és kultúrműsor után került sor a díszfogadásra az iskola tornatermében. Matej Éva köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a múltból erőt merítve, a jelenkor kihívásaira válaszolva építhetjük a jövőt.

Az iskolát 1872-ben Eötvös József akkori kultuszminiszter kezdeményezésére alapították azzal a céllal, hogy műszaki szakembereket képezzenek a kiegyezés után dinamikusan fejlődő magyar gépipar számára. Az intézmény magánintézetként kezdte működését október 9-én. A két világháború, a viharos forradalmak, az országhatárok tologatása és az ezzel járó emberi tragédiák az iskolát is súlyosan érintették.

A kassai Iparinak sikerült túlélnie a várost és az itteni magyarságot ért megpróbáltatásokat, miközben megőrizte arculatát. Szakkay József külhoni iskolákat tanulmányozva indította el az egykori Gépészeti Felső Ipartanodát. A köztudatban csak kassai Ipari néven élő iskola a szlovákiai oktatásügy kiemelkedő és mértékadó intézménye lett. Fiatalok ezrei szereztek itt képesítést. Az intézményt Magyar Örökség Díjban részesítették, a Rákóczi Szövetség pedig 2016-ban Esterházy János-emlékéremmel ismerte el a felvidéki magyar oktatásügyben betöltött szerepét. A hazai megbecsülés egyik jele Kassa Város Díja is.

Sokan gratuláltak a fogadáson az iskola sikereihez (Fotó: Nagy Emese)

„Száznegyvenöt év a történelemben nem nagy idő, egy emberi élethez viszonyítva matuzsálemi kornak számít, egy intézmény életében pedig egy mérföldkő. Ilyenkor érdemes visszatekinteni a múltba, mérlegre tenni a jelent, és megtervezni a jövőképet. Az iskola egyik legfőbb erőssége a közismereti és szaktantárgyak oktatása mellett a diákok szoros kapcsolata és barátsága. Az „iparista” szó az összetartást, az egymást segítő bajtársi kapcsolatot jelképezi ma is. A szlovákiai magyar közösségnek minden lélekre szüksége van, ezért mi nem engedhetjük el egyetlen növendékünk kezét sem. Örökérvényű értékeket közvetítünk, mint az anyanyelv és a nemzet tisztelete. Ez a munkánk, küldetésünk és hivatásunk legfőbb célja” – hangzott el Matej Éva igazgató köszöntőjében.

Szénási Lajos kassai konzul, külkereskedelmi attasé elmondta, hogy Magyarország kormányai mindig kiemelt figyelmet fordítottak a kelet-szlovákiai műszaki szakképzés támogatására. A kormány támogatásának is köszönhetően a tavalyi tanév során egy 3D-s nyomtatót kapott az iskola. Felhívta a figyelmet a napjainkban nagyon aktuális gazdasági támogatás lehetőségére is a kis- és középvállalkozók számára. Az október 20-ig benyújtható pályázatokon keresztül a vállalkozások eszközállományának javításán segíthet egy-egy legfeljebb 15 ezer eurós pénzcsomag.

Tíz éve az ipari élén

Matej Éva egy évtizede áll a magyar iskola élén, van mire büszkének lennie „Az előttem munkálkodó igazgatók mindent megtettek azért, hogy az iskola fennmaradjon. Ez kötelez minket, hogy legyen erőnk folytatni, hogy diákjaink megállják helyüket a mai világban, hogy a szüleik elégedettek legyenek. Olyan szakmai tudást kell adnunk nekik, amely nem a munkaügyi hivatalba fogja őket vezetni, hanem a cégekbe, ahol kamatoztatni tudják itt szerzett tudásukat. Ez nem könnyű feladat. Elsősorban szem előtt kell tartani a szakmai szempontot. Mindig keresnünk kell azon szakok kínálatát, melyekben megállják a helyüket és érvényesülni tudnak tanulóink. Keresni fogom a támogatási lehetőségeket is, hogy ösztöndíj segítségével lehetőségük legyen a diákoknak Kassán tanulni, fontos, hogy megőrizzük a tanulók nemzeti hovatartozását” – nyilatkozta az igazgató.

A kassai iparisták minden ünneplőnek emléktárgyat osztottak (Fotó: Nagy Emese)

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Szénási Lajos kassai konzul, külkereskedelmi attasé, Prékop Mária, a Szlovák Köztársaság Oktásügyi Minisztériuma Nemzetiségi Osztályának vezetője, Jana Jarušinská, Kassa Megye Oktatásügyi Osztályának képviselője, valamint Monika Murínová, az Állami Tanfelügyelet kassai kirendeltségének igazgatója.  Az ünnepségen ott volt nagyon sok korábbi és jelenlegi diák, tanár, iskolabarát, a helyi szervezetek képviselői és az iparista klubok tagjai. A Thália Színház széksoraiban ültek az intézmény egykori vezetői, Albert Sándor, Bárány János, Nóger Tibor és Pulen Lajos is.

Nemcsák Károly, a budapesti József Attila Színház igazgatója, Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész előadásában hallhatta az ünneplő közönség Wass Albert A bujdosó imája és Szép Ernő Imádság című költeményét. Hundzsa Tamás a Katedrális című áriát és a My Way-t énekelte, majd Ádám Csaba iparista szavalata következett. Az Ipari történetét az iskola diákjai mutatták be egy rövid összeállításban.