A Lévai járás képviselőjelöltjei (Fotó: MKP)

Az MKP az ipolysági régióból három képviselőjelöltet indít a november 4-ei önkormányzati választásokon. Az elmúlt választási ciklusokban a térségből nem került be képviselő a megyei önkormányzatba. Ezért is hangsúlyozza mindhárom jelölt, hogy nélkülözhetetlen a régió magyar képviselete Nyitrán.

Megosztottság a megyén és a járáson belül is

Pálffy Dezső, az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola igazgatója a megye legégetőbb problémájának a régiók közti különbséget tartja. „A megye északi részébe hosszú évek óta láthatóan több támogatást juttattak, mint a déli régióba. Ez érezhető volt a beruházások, útfelújítások és egyéb támogatások terén is” – véli a képviselőjelölt.

Pálffy Dezső, az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola igazgatója egy iskolai rendezvény megnyitóján (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Palástról induló Köpöncei Péter, a nyitrai adóhivatal tanácsadója pénzügyi szempontokat vizsgálva hasonlóan vélekedik a megosztottságról: „Elmondható, hogy megyénk gazdálkodását az elmúlt választási időszakban a mértékletesség jellemezte. Amire muszáj volt, költöttek, de mindez nem teremtett esélyt a kitörésre. A mértékletesség a választási ciklus első felében jobban terhelte járásunk déli területeit, mint az északit, ám a ciklus második felében sikerült megerősíteni pozícióinkat és arányaiban kiegyenlíteni az esélyeket” – mondta, majd hozzátette: „A megye a ráruházott jogkörökkel még most sem tud teljesen megbirkózni, az uniós források kezelésénél és a versenytárgyalások lefolytatásánál nem áll a helyzet magaslatán. Ezen mindenképpen változtatni kell, ha rugalmas, emberbarát megyét szeretnénk.”

Az ipolysági születésű Zachar Pál informatikai mérnök a lemaradás okát nagyrészt az állami és megyei vezetők felelősségében látja. Mint megjegyezte, ennek a régiónak nincs kellő képviselete állami és megyei szinten. „Ha csak az aktuális viszonyokat nézzük, Nyitra megyében 54 képviselőből csupán 15 magyar van a testületben. Ez eredményezi az aránytalanságot, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a különbségek egyre csak nőnek a megye északi és déli része között. Oda kell irányítani a forrásokat, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, az arányosság elve alapján” – tette hozzá.

Zachar Pál a 45-ös sorszámmal indul Nyitra megyében a megyei önkormányzati választásokon (Fotó: MKP)

Akkor válik életképessé a megyerendszer, ha minden régió képviselteti magát – olvasható Pálffy Dezső mottójaként. „Igazságosnak tartom, hogy a megyei képviselőket minden egyes járásból külön-külön választják meg. Viszont egy járás területe is elég nagy, a Lévai  járásé  különösképpen. Minden képviselő az általános, az egész megyét érintő feladatok mellett a saját szűkebb régiójának sorsát viseli leginkább a szívén. Ez valahol a kötelessége is. Szükséges lenne, hogy minden régió képviselve legyen a járás területéről. Ezért  kell, hogy  ne csak Tolmács, Léva, Zselíz környékéről legyenek képviselőink, hanem az ipolysági régióból is” – fejtette ki.

Ipolyság és környékének helyzete

A Lévai járásban is hasonló megosztottság érzékelhető, főleg  azokban az időszakokban, amikor nem volt magyar nemzetiségű képviselője a megyei önkormányzatban. „Szerencsére ez egy kicsit változott az elmúlt négy évben, amikor járásunknak volt két magyar képviselője. Ipolyság környékének, mint leszakadt területnek kimondottan nagy szüksége van további beruházásokra, jobb minőségű utakra, új munkahelyekre. Ez a feltétele annak, hogy az emberek megfelelő bérért itthon dolgozzanak, a fiatalok itthon maradjanak, családot alapítsanak. Ha ez sikerülne, akkor az iskoláinkban is lenne elég gyerek” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Pálffy Dezső.

Köpöncei Péter, a nemrég alakult palásti PERMEO Polgári Társulás vezetője. A civil szervezet több közösségépítő rendezvényt szervez Paláston (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A képviselettel kapcsolatban Köpöncei kifejtette: jelenleg a régióknak nincs nagy szava megyei szinten, viszont egy régió akkor erős, ha képviselete van. Mint mondta, konzervatív gazdálkodás jellemezte a megyét, ő hiányolja a dinamizmust.  „Merészebb területfejlesztéssel attraktívabbá tudnánk tenni a megyét, főleg a mi régiónkat. Nagyon sok olyan terület van, amelyet teljesen rosszul kezeltek, például a turizmust, de ugyanígy említhetném az egészségügy bármely ágazatát is” – tette hozzá.

Ipolyság a megye szemszögéből elhelyezkedése révén specifikus régió, regionális központként a megyei és államhatárokon is átnyúlik a körzete – véli Zachar.  „Azzal, hogy területileg kinyúlunk Nyitra megyéből, nem vagyunk rajta a megyei főbb útvonalakon, nem vagyunk járási székhely, a természetes fejlődés is hátráltatva van. Ebben a régióban kiemelten kell támogatni a munkahelyteremtő beruházásokat, fel kell lendíteni a turizmust, ki kell építeni a sok-sok éve ígért kerékpárutakat, előre kell vinni az R3-as gyorsforgalmi út ügyét, főként az ipolysági elkerülőutat, elérhetőbbé kell tenni a lévai kórház szolgáltatásait, újraindítani az orvosi ügyeletet Ipolyságon. Meg kell erősíteni a stratégiailag fontos középiskoláinkat és arányossá kell tenni a kultúrára és sportra szánt támogatásokat” – magyarázta a Felvidék.ma kérdésére a fiatal képviselőjelölt.

Köpöncei Péter a 25-ös sorszámmal indul a megyei önkormányzati választásokon Nyitra megyében (Fotó: MKP)

„Óriási probléma, hogy a térségnek eddig nem volt képviselője Nyitrán” – emelte ki Zachar Pál. „Ha van képviselője Ipolyságnak a megyei testületben, akkor nem történhet meg az, amit már megtapasztaltunk, hogy például bezárják az orvosi ügyeletet, mindenféle egyeztetés nélkül. Ha van ott képviselőnk, akkor több kilométert felújítanak az utainkból, lesz, aki napirenden tartja a kerékpárutak építését a régióban, lesz aki folyamatosan tud lobbizni az R3-as elkerülőút sürgetéséért és egyenes kapcsolatot tud létrehozni a megye és a régió települései között. Egyszerűen szólva: Ipolyság újra felkerülne a megye térképére.”

A megszerzett tapasztalatok hatékony kamatoztatására készülnek

Mindhárom jelöltnek van önkormányzati tapasztalata, ugyanis mindannyian voltak, illetve jelenleg is a helyi képviselő-testület tagjai.

Pálffy Dezső a 32-es sorszámmal indul Nyitra megyében a november 4-ei választásokon (Fotó. MKP)

Pálffy Dezső 2006 és 2014 között volt önkormányzati képviselő. „Úgy gondolom, hogy elég tapasztalatot szereztem az önkormányzati munkában. Természetesen a két önkormányzatnak más a küldetése, de vannak hasonló területek, ahol szeretnék tevékenykedni. Gondolok itt az iskoláink és a magyarok által lakott területek fejlesztésére és támogatására” – fogalmazott.

Köpöncei Péter immár közel 12 éve tagja a palásti képviselő-testületnek. Mint jelezte: „Az eddigi tapasztalataimnak köszönhetően látok olyan összefüggéseket is, melyek mások számára talán nem nyilvánvalóak. A pénzügyekben, az önkormányzatban, illetve a civil szférában szerzett tapasztalataim szorosan összefüggnek a megye tevékenységével, ezért is gondolom azt, hogy hasznosan tudnám képviselni a régiómat.”

A megye pénzügyi bizottságának tagjaként szerzett tapasztalatokat szintén hasznosítani tudja.  „A költségvetés összeállítása, régiókra való lebontása, elosztása komoly hozzáállást és racionális gondolkodást igényel. Megtanított érvelni, megtanított költségvetések szintjén analizálni. Nem elég üres szavakat hangoztatni, a szavak mögött már a megoldásnak is mutatkozni kell. Ezekkel a tapasztalatokkal készen állok arra, hogy erős képviselete legyek régiómnak” – magyarázta a palásti képviselőjelölt.

Zachar Pál (b.) az ipolysági 9-es számú Szent Imre Cserkészcsapat vezetője az idén szeptemberben a városban szervezett országos métabajnokságon (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Zachar Pál a legutóbb helyhatósági választásokon került be az ipolysági képviselő-testületbe. Ő az együttműködésre helyezi a hangsúlyt. Mint mondta: „Ügyek és célok mentén kell együttműködni még azokkal is, akik egyébként teljesen más nézeteket vallanak, mint én. Képviselőként látom, hogy mennyi nehézség hárul egy-egy településre és azt is látom, hogy egy támogatóbb megyei képviselet mennyivel tudná javítani az itt élő emberek életkörülményeit. A képviselőség nem egy jutalom, nem valamiféle hatalom vagy kiváltság, hanem szolgálat, az itt élő emberek szolgálata.”

Pálffy Dezső 32-es számmal, Köpöncei Péter a 25-ös számmal, Zachar Pál pedig a 45-ös sorszámmal indul a Lévai járásban a megyei önkormányzati választásokon.