Az MKP a Tőketerebesi járásból hat képviselőjelöltet indít a november 4-ei megyei önkormányzati választásokon. Az elmúlt választási ciklusokban a térségből csak Furik Csaba került be a párt színeiben képviselőként a Kassa Megyei Önkormányzatba. Ezért is tartja kiemelten fontosnak mind a hat jelölt a régió hangsúlyosabb magyar képviseletét Kassán.

Az eredményes munkához összetartó közösségre van szükség

Bálint Csilla (3) Kistárkány polgármestere jól ismeri az önkormányzati munkát, az ezzel járó teendőket, gondokat és lehetőségeket. Naponta kell küzdeniük olyan feladatokkal, melyeket a megyei szintű érdekérvényesítés nélkül nehezen lehetne megoldani. Bár a megye sok mindenre kihatással van, azonban csak nagyon kevesen ismerik a tényleges hatásköreit.

Portálunk terveiről és elképzeléseiről faggatta a képviselőjelöltet. „Amennyiben bizalmat szavaznak nekem a választópolgárok, a szociális szféra és az egészségügy terén szeretnék tevékenykedni. A megye különböző intézményeket működtet, idősek otthonát, hajléktalanszállókat, válságközpontokat, melyek a szociális szolgáltatások mellett munkahelyeket biztosítanak. Az ott dolgozó emberek számára ezt mindenféleképpen meg kell őriznünk. A legfőbb gond az, hogy kevés a munkalehetőség, környékünkön a legnagyobb munkáltató a vasút, azonban ott évente építik le a foglalkoztatottak számát, emberek kerülnek az utcára, s még nagyobb baj, hogy a fiatalok számára sincs munkalehetőség. Vissza kellene térnünk őseink bevált módszereihez, akik állatokat tartottak, növényeket termesztettek és a felesleget értékesítették” ‒ fogalmazott a polgármester.

A továbbiakban hozzátette: „Azt, hogy a Bodrogköz egy elfeledett vidék, akár hasznunkra is fordíthatnánk. Nagyon jó természeti adottságaink vannak, zavartalan nyugalmat, szeretetet, színvonalas vendéglátást, igazi falusi kosztot és kvártélyt tudunk kínálni a nagyváros zajában és rohanó világában megfáradt embereknek. Az épített örökségünk is figyelemre méltó, így akár több napig, vagy hétig tartó pihenés alatt sem fog unatkozni az idelátogató. Megfelelő megyei szintű támogatás mellett a falusi turizmus egy fontos kitörési pont lehet ebből az áldatlan helyzetből, mint ahogy azt a kistárkányi szilvanapok is bizonyítják, jó ötlettel, tenni akarással és a közösség összefogásával lehet rejtett tartalékainkat mozgósítani. Csak közösen, együtt és egymást segítve lehet Bodrogközt jobbá és élhetőbbé tenni” – hangsúlyozta Bálint.

Meg kell állítani a fiatalok elvándorlását

Ilko Zoltán (33) leleszi projektkoordinátort, képviselőjelöltet arról kérdezte portálunk, mit tart a megye és Bodrogköz legégetőbb problémájának, illetve hogyan orvosolná azokat, amennyiben bizalmat kap a szavazóktól. „A régiónknak több problémája is van, de a legégetőbb a fiatalok elvándorlása, mert nincsenek munkahelyek. Nyilván nem a megye hatáskörébe tartozik az új munkahelyek kialakítása, de a régiófejlesztés igen, ami szorosan összefügg azzal, hogy maradásra ösztönözzük a fiataljainkat. Amennyiben egy erős, fejlődő régióban élhetnek, az jobban motiválja őket, hogy idehaza maradjanak, itt találjanak munkát, vagy akár vállalkozást indítsanak” – fogalmazott a jelölt.

Az adottságokat figyelembe véve milyen vállalkozások indítását tartja reálisnak?

„A Bodrogközben a legnagyobb potenciál a turizmusban rejlik. Ezeket a lehetőségeket kell kiaknázni, ez segítheti a régiónk fejlődését, élni kell vele. Nagyon sok itt a látnivaló, bővelkedünk azokban a helyekben, melyek vonzzák a turistákat, finomak az ételeink, híres az itteniek vendégszeretete. Ez megélhetést adhat az embereknek és a családokat pedig egy biztos bevételi forráshoz juttathatja” – magyarázta elképzeléseit Ilko.

„Seszták miniszter úr a minap ittjártakor a határ menti régiók együttműködésének kiszélesítéséről, nagy volumenű beruházásokról beszélt, így az olyan közeli térségek, mint Záhony, Kisvárda és Sátoraljaújhely komoly munkaerőigénnyel fognak jelentkezni belátható időn belül, ami a környékünkön is pozitívan befolyásolhatja a foglalkoztatást. Ha erős képviseletet tudunk biztosítani a járásunknak, a saját községünknek, akkor erősebb lesz a régió hangja a megyei közgyűlésben is” – bizakodott a jelölt.

A vágyott szakmát a szülőföldjén sajátíthassa el a diák

Sáradi Tibor (56) pedagógus, kistárkányi lakos. A képviselőjelölt a régió megoldandó problémái között említette, hogy a rossz gazdasági és szociális helyzet miatt a fiatalok körében alacsony a gyermekvállalási kedv. Sok fiatal pedig, aki már családot alapíthatna, a megélhetés végett kénytelen elhagyni szülőföldjét, s otthonától távol keres munkát. Ennek a következménye az, hogy nagyon kevés a gyerek, s megyei szinten a középiskolákban is kevés a diák. Meg van határozva, hány diákkal indulhat egy osztály, azonban a megye kivételt tehet. „Ez nagyon fontos, mert ha kevesebb is a tanuló, de lehetővé kell tenni, hogy a szülőföldjéhez közel sajátíthassa el a vágyott szakmát a fiatal, s az otthonához közel akár vállalkozást indíthasson” – magyarázta a jelölt.

Ön szerint mi az erőssége Bodrogköznek, aminek alapján kitörési pontokat találhatunk az áldatlan állapotokból?

„Mivel nagyon szép ez a mi régiónk, az itt élő emberek ezt kevésbé veszik észre, mert naponta szembesülnek ezzel. Páratlanok a természeti adottságok, s az olyan rendezvényekkel, mint például a nagytárkányi „Libagaliba” fesztivál, vagy a kistárkányi „Szilvanap”, sokat lendíthetünk a turizmuson, s a palettát bizonyára a jövőben még tovább lehet bővíteni. Az eseményeket egymáshoz kötve, szolgáltatási csomagba foglalva lehetne kínálni, amihez persze szükséges lenne egy hálózatba kötött működő turisztikai információs centrum működtetése Bodrogközben, valamint a szolgáltatások területén működő vállalkozások hatékony segítése.

Bodrogköz erős képviselete közös ügy

Kopasz József (33), Nagytárkány polgármestere. A Csemadok Bodrogközi Területi Választmányának elnöke 1997-től. Nagyon sok országos, körzeti és helyi rendezvényt valósítottak meg az elmúlt időszakban. Több passzív alapszervezetet sikerült újraszervezni. Sok fiatalt szervezett be a néptánccsoportokba, amatőr színjátszásba. Az országos tanácsnak 2002-től a tagja, majd a keleti régió alelnökének választották. Amennyiben bizalmat kap a soron következő választásokon, továbbra is a megyei önkormányzat kulturális bizottságában szeretné kamatoztatni a tevékenysége során szerzett tapasztalatát, kapcsolati tőkéjét, helyismeretét és szervezési képességeit. „Bodrogköz erős képviselete közös ügy! November 4-én ott a helyünk” – mondta portálunknak nyilatkozva Kopasz József.

Bodrogköz gondjait csakis a bodrogköziek oldhatják meg

Furik Csaba (12), Kisgéres polgármestere elmondta, hogy közösségben gondolkozik, még akkor is, ha manapság más a divat. A közösségnek sokkal nagyobb ereje van, mint az egyéneknek külön-külön” – szögezte le. Mint fogalmazott, Bodrogközben nagyon sok olyan megoldandó feladat van, amit csak közös összefogással lehet megvalósítani, ilyen az utak aszfaltozása, a tömegközlekedés megtartása, az iskolaügy és a turizmus. „Ne higgyük, hogy ha közömbösek maradunk, nem megyünk el szavazni, akkor majd mások megoldják a dolgainkat, ennek a gondolkodásnak az eredménye a jelenlegi helyzetünk is. A Bodrogköz gondjait csakis a bodrogköziek oldhatják meg” – szólította fel a régió lakosait.

Aktívan segíteni a térségben élők mindennapjait

Takács István (65) speciális pedagógus, királyhelmeci lakos kiemelte, hogy fontosnak tartja a Bodrogköz felemelkedését. Az idei megyei választáson való indulása szorosan összefügg ezzel, mert szeretné aktívan segíteni a térségben élő emberek mindennapi gondjainak megoldását. „Különböző szakmai bizottságokban szeretnék dolgozni, melyek a megye kulturális, oktatási és egyházi  kérdéseivel foglalkoznak. Tanárként táborokat, szabadidős programokat szervezek a gyerekeknek és a fiataloknak. Fontosnak tartom a tiszta, becsületes magatartást a közéletben is” – boncolgatta hitvallását a jelölt.