(Fotó: RT)

Az idén megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő lévai Reviczky Társulás újabb jubileumot ünnepelt. A 14 évvel ezelőtt indított helytörténeti előadássorozata a 100. előadáshoz érkezett.

Ez alkalomból Müller Péter, a Reviczky Társulás Léva és vidéke helytörténeti szakosztályának vezetője és Novák Margaréta, a Barsi Múzeum régész-történésze, a szakosztály alapító tagja október 26-án „Visszatekintés – a 100. előadás” címmel tartottak összefoglaló előadást.

A két előadó képanyaggal  gazdagított vetített előadásában felváltva idézte fel a második ötven helytörténeti előadást. A nézők megtudhatták, hogy a 100 előadás során 47 előadó osztotta meg ismereteit az érdeklődő hallgatósággal, köztük Müller Péter, Novák Margaréta, Sándor Károly, Kassai Gyula, Tesák Péter, Kiss Beáta, Újváry László, PhDr. Vincze László, Hevesi Sándor, Kosztolányi Magdolna, Luky János és mások. A szép számban megjelent törzsközönség egyperces néma csenddel adózott azoknak az előadóknak és hűséges támogatóknak, akik sajnos nem érhették meg a centenáriumot.

Az előadók visszatekintettek a kezdetekig, amikor 2004. január 12–én dr. Sándor Károly, a társulás akkori elnökségi tagja javaslatot tett egy történelmi előadássorozat megvalósítására. Évről évre egyre többen tették magunkévá ezt a kezdeményezést, ki előadóként, ki a közönség soraiból támogatva azt. A nyári szünidő és december kivételével a minden hónap utolsó szerdáján megtartott előadások előkészítéséhez nélkülözhetetlen anyaggyűjtés során sok lelkes lokálpatrióta nyújtott értékes információt, kordokumentumot vagy tanácsot. Az előadássorozat számos folyamatot indított el. Ilyen volt amikor 2008. október 29-én „Egy volt lévai diák, Szokolyi Alajos az első újkori olimpián“ című előadás végén Müller Péter előadó felavatta az első lévai gondolati emléktáblát. Az ötlet a Léván összetört magyar nyelvű emléktáblák (számos régi magyar nyelvű emléktábla darabjait a Barsi Múzeum kőtára őrzi, 2004-ben pedig Juhász Gyula Ladányi úti kétnyelvű emléktábláját törték össze), illetve a lévai magyar szervezetek és intézmények rendszeresen megrongált táblái nyomán született.

A gondolati emléktáblákat a neves lévai személyekről szóló előadások végén a  hallgatósággal közösen gondolatban helyezik el a híres lévai személyiségekhez kötődő épületen, így az adott épület előtt elhaladva mindig felidézhetőek a neves lévai személyiségek emléktáblái. S mivel az ilyen emléktábla csak a gondolatban létezik, nem lehet összetörni, megrongálni. Az említett előadás végén az előadó egy-egy bekeretezett kép formájában küldte el a lévai Juhász Gyula Alapiskola és a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium diákjai részére a neves személy portréval ellátott rövid életrajzát, 15-15 ilyen életrajz Müller Péter személyes ajándéka volt az iskolák részére, a továbbiak anyagi fedezetét a Reviczky Társulás biztosítja. Ma már 24 ilyen kép díszíti mindkét oktatási intézmény folyosóját.

(Fotó: RT)

A 2004-es esztendőtől 2011. október 26-ig dr. Sándor Károly volt a helytörténeti előadások szervezője, az 54. előadástól pedig Müller Péter az eseménysorozat gondozója. Mindenki nagy örömére szolgált és szolgál a mai napig, hogy Novák Margaréta, a lévai Barsi Múzeum régész-muzeológusa, valamint Vincze László, a Lévai Járási Levéltár levéltárosa értékes előadásaikkal, ismereteikkel és a kutatási lehetőség önzetlen biztosításával támogatták és támogatják az előadássorozatot, s ezzel a szakma támogatását is élvezheti a lévai közönség. Fokozatosan egy önzetlen, lelkes közösség alakult ki, mely szívügyének tekinti szülőföldje múltjának megismerését és megismertetését. Az ilyen szülőföldje, múltja iránt elkötelezett kis közösség létezése nem újkeletű, fellelhető már a mai Reviczky Társulás elődje, az 1913-ban alapított Reviczky Társaság életében is. 1915. április 24-én, mint a Reviczky Társaság negyedik szakosztálya alakult meg a Reviczky Társaság múzeumának ügyét előkészítő bizottság.

Eleink ezen hagyományait folytatni kívánva Müller Péter, Novák Margaréta, Vincze László és Sándor Károly a történelmi előadások folytonosságán felbátorodva 2012. február 29-én, az 57. előadást követően a lévai Reviczky Társuláson belül kezdeményezték a Léva és vidéke helytörténeti szakosztály megalapítását, ötvözve a valamikori Reviczky Társaság hagyományait és az 1997-ben alapított Reviczky Társulás mai céljait.  A szakosztály célja szűkebb és tágabb szülőföldünk lokálpatriotizmusának közös ápolása mellett Léva és a környékbeli községek helytörténetének hiteles, kordokumentumokkal igazolt, tárgyilagos bemutatása, valamint elődeink nemes hagyatékának megismertetése, megmentése, dokumentálása és például állítása a következő nemzedékeknek.

A helytörténeti szakosztály célját szimbolizálja az embléma is. A középen ábrázolt lévai vár fellegvára nemcsak Léva városa, hanem Léva vidékének is legrégibb fennmaradt építészeti emléke, s régmúlt regionális történelmünk közös jelképe. A feltüntetett alapítási és újjáalapítási évek erőt és hitet adtak az újrakezdéshez, és adnak a munka folytatásához. A HTH betűhármas pedig a szakosztály tagjainak azon elkötelezettségét fejezi ki, hogy munkájukat a hitelesség, tárgyilagosság és a hagyományőrzés jegyében kívánják végezni.

A lévai gondolati emléktáblák mozgalmából született meg 2012. december 12-én a Reviczky Ház kisebb közösségi termének falán a „Lévai történelmi arcképcsarnok – gondolati emléktáblák” című állandó tárlat, amely azóta folyamatosan bővül, és 2015. február 24-től a neves lévai elődeink előtti tisztelgés kegyeleti színhelye is. A lévai helytörténeti előadássorozat hatására sikerült megmenteni, létrehozni vagy hagyománnyá tenni:

 • 2009 szeptemberében Kittenberger Kálmán édesanyjának, Kittenberger Imréné született Hangyási Antónia nyilvános eladásra kínált sírhelyét a lévai cserkészek vették gondjaikba. Azóta a lévai 46. számú Kittenberger Kálmán cserkészcsapat a sírhely tulajdonosa és példás gondozója.
 • január 27-én látott napvilágot társulásunk „Hol sírjaik domborulnak – Neves személyiségek sírhelyei a lévai temetőben“ című nagysikerű kiadványa
 • március 15-re a Lévai Magyar Asszonyok Ligája kilenc lelkes tagja elkészítette a Lévai Nemzeti Őrsereg zászlómásolatát
 • október 20-án volt dr. Sándor Károly: „A lévai céhek történetéből“ című kiadványa könyvbemutatója
 • november 3-tól a helytörténeti előadássorozatok alkalmával rendszeresen terjesztik a Reviczky Társulás helytörténeti kiadványait
 • december 3-án volt Müller Péter: „A lévai irgalmas nővérek intézete története“  kiadvány könyvbemutatója
 • május 22-én a Reviczky Társulás közösségi nagytermében ünnepélyesen elhelyezték a valamikori Reviczky Társaság csodával határos módon előkerült 100 illetve 99 éves nagyméretű falihirdetményeinek eredetivel azonos nagyságú reprodukcióit.
 • december 12-én ünnepélyesen megnyílt a „Lévai történelmi arcképcsarnok – gondolati emléktáblák” állandó tárlat a Reviczky Házban, a személyiségek életrajzainak szlovák és angol nyelvű fordításaival együtt. A tárlat folyamatosan bővül.
 • szeptember 30-án megszületett Müller Péter: „A Lévai Katolikus Kör története“ című belső kiadványa
 • 2014 novembere és 2015 márciusa között megmentésre került Richter Ferenc, az 1874-ben alapított Lévai Dalárda legendás karnagyának addig ismeretlen, pusztulásnak indult sírja, melyet a védett lévai sírok jegyzékébe is felvettek. A sírt a Reviczky Társulás és a Lévai Magyar Asszonyok Ligája közösen megmentette, felújította, s azóta a Lévai Magyar Dalárda gondozza.
 • december 15-én helytörténeti előadássorozatának 10. jubileumi évében megjelent a Léva és vidéke helytörténeti szakosztály belső kiadványa, mely azóta folyamatosan bővül.
 • 2015 januárja és márciusa között Péter József, a Reviczky Társulás társulás elnökségi tagja megszerkesztette és azóta is gondozza a http://www.leva.eoldal.hu  oldalon elérhető „Lévai képes történelem” című ismeretterjesztő honlapot.
 • 2017 elejétől a Lévai Magyar Asszonyok Ligája, s elnöknője kitartó igyekezetének köszönhetően a Lévai Városi Hivatal módosította a lévai temető védett történelmi sírjainak jegyzékét és számos, elsősorban lévai magyar szervezetet megszólítva, a védett sírok állandó gondozásba kerültek. Halottak napjához közeledve egyre több korábban évtizedekig elhanyagolt, de mára már példásan gondozott lévai történelmi sír látványa tölt el mindannyiunkat megnyugvással.
(Fotó: RT)

„S végezetül, de nem utolsósorban a Reviczky Társulás Léva és vidéke helytörténeti szakosztálya nevében csak mély tisztelet, a köszönet és a hála szavaival szólunk mindazokról a lokálpatriótákról, akik lelkes szellemi, tárgyi és erkölcsi támogatásának köszönhetően e 14 év alatt megtartott 100 előadáson ismeretekben, lelkiekben sokat gazdagodtunk és anyanyelvünkhöz, szülőföldünkhöz és hagyományainkhoz erősebb szálakkal kötődünk” – zárta az előadást Müller Péter.

A közönség soraiból dr. Sándor Károly, az előadássorozat megalapítója szólalt fel, aki megköszönte Müller Péternek az előadássorozat vezetésének néhány évvel ezelőtti átvételét és sok sikert kívánt a további előadásokhoz. Az eseményt állófogadás zárta.

Itt kell megjegyezni, hogy Müller Péter és Pénz Réka jóvoltából hamarosan megjelenik a helytörténeti kiadványnak számító „20 éves a lévai Reviczky Társulás” című jubileumi emlékkönyv, melynek ünnepélyes bemutatójára a hagyományos lévai karácsonyi könyvvásár záróeseményeként december 10-én kerül sor a Reviczky Házban.

A Reviczky Társulás helytörténeti előadásainak jegyzéke ITT tekinthető meg.