04. Renáta Lenártová, Richard Raši, Zachariaš István, Haraszti Attila, Pfiegler Péter (Fotó: Nagy Emese)

A fejedelem kassai újratemetésének 111. évfordulója alkalmából koszorúzással egybekötött emlékünnepségre került sor október 27-én a Rodostói-ház udvarán. A nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium hétszáz főből álló küldöttsége különvonaton érkezett az iskolájuk névadójának örök nyughelyéül szolgáló városba.

A nagyságos fejedelem és társainak újratemetése 1906. október 29-én sokkal több volt kegyeleti aktusnál. A korszak egyik legnagyobb és leglátványosabb eseményének nevezhető, mivel cselekvésre és összefogásra bírta az akkori országot. A II. Rákóczi Ferenc hadvezér-fejedelem által hőn áhított szabadság, melyért közösen harcoltak jobbágyok és nemesek, a ma is örök értéknek számít.

„Bátran állíthatjuk, hogy II. Rákóczi Ferenc alakja és történelmi szerepe abban fogalmazható meg, hogy egységbe kovácsolta az akkori ország népeit az elnyomókkal szemben, így késztetve összefogásra a magyarokat, ruszinokat és szlovákokat. A fejedelem és Zrínyi Ilona történelmi szerepe vitathatatlan, és ma is összeköt minket. Akkor is, és ma is nehéz időket élünk, súlyos kihívások érik régióinkat, s országaink legfontosabb feladata, hogy megőrizzük Európa biztonságát a saját identitásunkkal és kultúránkkal együtt. Történelmi értékeinket is őriznünk kell. Hisszük, hogy azok a történelmi sebek, melyek a két ország többségi nemzeteit elválasztják, gyógyíthatók. Ehhez mindenekelőtt kölcsönös tiszteletre és elfogadásra van szükség. Nagyon fontosak azok az alkalmak, amikor egymás mellé állva, méltósággal tudunk megemlékezni történelmünk egy-egy közös kiemelkedő személyiségéről” – hangzott el Haraszti Attila beszédében.

Haraszti Attila ünnepi beszéde (Fotó: Nagy Emese)

Kassa főpolgármestere pedig kiemelte, hogy a fejedelem személye nagyon fontos eleme a magyar és szlovák nép együttélésének. „II. Rákóczi Ferenc össze tudta fogni az embereket, hogy közösen emeljenek szót a szabadságért. Amint a múltban, ma is összetartja a Kassán élő nemzeteket, nemzetiségeket és kultúrákat. Az ő érdeme, hogy városunk minden más várostól különbözik abban, hogy a sokféleségben képesek vagyunk szépen együttélni” – köszöntötte az összegyűlteket Richard Raši.

A koszorúzáson tiszteletét tette Haraszti Attila kassai főkonzul, Richard Raši, Kassa város főpolgármestere, Renáta Lenártová, Kassa város alpolgármestere, Pfliegler Péter, Miskolc város alpolgármestere, Bajnay Kornél, Nyíregháza képviselője, Zachariaš István, Kassa megye alelnöke, Pollák József, a Kelet-Szlovákiai Múzeum igazgatója, Csurkó Éva, a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola igazgatónője, Matej Éva, a Szakkay József Szakközépiskola igazgatónője, Köteles Szabolcs, a Csemadok Kassai Városi Választmányának elnöke, Huszárné Kádár Ibolya, a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium igazgatónője és az iskola küldöttsége.

A százéves nyíregyházi gimnázium a kassai Máraival létesítette első külhoni magyar testvériskolai kapcsolatát

A koszorúzás után a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium testvériskolai kapcsolatfelvételének ünnepélyes aláírására került sor. A két intézmény vezetősége Magyarország Kassai Főkonzulátusának közreműködésével augusztus végén találkozott Kassán.

A 700 fős magyarországi delegáció diákságának egy része (Fotó: Nagy Emese)

„Nyár végén röviden ismertettük az iskoláinkat, s azok profiljaiban találtunk kapcsolódási pontokat, mint a művészképzés és színjátszás. Ezeken keresztül szeretnénk majd együttműködni. Egyelőre még csak felvázoltuk az együttműködés lehetőségeit. Mi azzal kezdtük, hogy a mai nap folyamán tanáraink körbevezetik a diákokat Kassán, bemutatva a város nevezetességeit” – nyilatkozta portálunknak Csurkó Éva, a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola igazgatónője, aki elmondta, hogy ez már a sokadik testvériskolai kapcsolat az anyaországi tanintézményekkel való együttműködés terén. A kassai magyar iskola néhány javaslatot már visszautasított, mert nem tudta volna felelősséggel vállalni azt, hogy valamenyiükkel értelmes, tartalmas kapcsolatot ápoljon.

Huszárné Kádár Ibolya, a jubiláló Zrínyi Ilona Gimnázium igazgatónője nagyon sok új lehetőséget lát a friss kapcsolatban, mely mindkét fél számára gyümölcsöző lehet. A rendszerváltás után nyugat-európai és finnországi iskolákkal kezdtek együttműködni. „Szeretnénk, ha intenzív lenne ez a kapcsolat is. A két terület, melyet az összekötő nyelv miatt megjelöltünk: a drámapedagógia, a másik pedig a nyelvek fölötti vizuális kultúra. Az interkulturális vonatkozásnak is köszönhetően mindkét iskola gazdagodni fog. A határokon átnyúló programba is könnyebben lehet úgy bekapcsolódni, ha van egy bázisintézményünk, mellyel kölcsönösen számíthatunk egymásra, és ezáltal együtt vehetünk részt nemzetközi projektekben” – mondta a szerződés aláírása után portálunknak.

Csurkó Éva és Huszárné Kádár Ibolya a Márai Stúdióban írták alá a testvériskolai kapcsolatról szóló szerződést (Fotó: Nagy Emese)

A magyarországi gimnázium fenállásának 100. évfordulója alkalmából tanulmányi kirándulást szervezett Kassára. A diákok a helyi gimnázium és a Szakkay József Szakközépiskola tanárainak idegenvezetésével keresték fel Rákóczi és Zrínyi Ilona kriptáját a Szent Erzsébet-dómban.