Gyurcsis Réka kétéves korától aktív tagja a komáromi civileknek, ezért ő vághatta át a filmszalagot (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Ünnepélyes filmszalagátvágással vette kezdetét a komáromi közösségi élet biztos pontja, a Zichy –pont működése. Az új közösségi- és rendezvényközpontot a Klapka téri Zichy-palota földszinti helyiségeiben közösen hívta életre a Villa Camarum Polgári Társulás, a Helios Fotóklub és a Nec Arte Nec Marte Polgári Társulás, mely civil rendezvényközpontként működik a jövőben.

A rendezvényközpont átadóján Kiss Réka, a Villa Camarum ügyvezetője úgy fogalmazott, erőn felül teljesítő baráti összefogás eredményeként jött létre a közösségi hely, amely elvárásaik szerint egy élő központ lesz, rendezvényekkel és közösséget szolgáló célokkal.

Ismerjük fel az egymásrautaltságunkat

Kiss Réka beszédében az észak-és dél-komáromi civil szervezetekhez szólva hangsúlyozta: „tudjunk és akarjunk közösen gondolkodni és létezni“. Hozzátette, közös jövőt csak akkor lehet építeni, ha kölcsönösen felismerik az eredményre vezető egymásrautaltság tényét. Leszögezte: a hagyományos értékrend mentén szerveződtek eddig is és ez a jövőben is így marad.

Nagy Tivadar, Varga Tamás és Kiss Réka az ünnepélyes átadón (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Az idén polgármesteri díjjal kitüntetett Helios Fotóklub nevében Nagy Tivadar elnök köszöntötte a jelenlévőket, röviden bemutatva az ország egyik legrégebben alapított és azóta is zavartalanul működő  fotókörét, amelynek tagjai többnyire komáromiak, illetve Komárom környékiek. Soraikban van azonban érsekújvári is, sőt Magyarországról és Csehországból is csatlakoztak hozzájuk. A Zichy-pont falait jelenleg is a Helios tagjainak fényképei díszítik és teszik otthonossá, ahol a jövőben is szeretnének fényképkiállításokat szervezni.

Stabil kapaszkodó lehet a komáromi civilek életében

Varga Tamás a Nec Arte Nec Marte Polgári Társulás nevében elmondta, céljuk egybecseng a Zichy-pont küldetésével. „ Társulásunk legfőképp a helytörténeti értékekre szeretné felhívni a komáromiak, az itt élők figyelmét“ – fogalmazott. Varga hangsúlyozta, hogy a város szellemi értékeit és épített örökségét senki nem veheti el. „Sem csellel, sem erővel nem vehetik el tőlünk. Nekünk pedig kötelességünk védeni és ápolni ezt az örökséget“.

A Zichy-pont esőben (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Az átadón mondott köszöntőjében Keszegh Béla alpolgármester azt hangsúlyozta, mennyire fontosak a civil kezdeményezések egy jól működő város életében. Úgy fogalmazott, a megnyíló Zichy-pont stabil kapaszkodó lesz a különböző civilek számára és arra buzdít majd mindenkit, hogy még többen még többet tegyenek Komáromért. Szerinte a város sokszínűségét, a vélemények különbözőségét is el kell fogadni, de mindig tisztelettel, odafigyeléssel, megbecsüléssel kell egymás iránt lenni.

Havi rendszerességgel folytatódó tematikus rendezvények

Kiss Réka az újságíróknak elmondta, terveik szerint öt tematikus rendezvénnyel készülnek, melyek havi rendszerességgel folytatódnak. Ilyen lesz a Lelkierő, a népszerű pszichológiai témákat érintő beszélgetőest szakemberekkel. Majd a Civil kurázsi, amely főként civileknek szóló hasznos információkat tartalmaz pályázatokról, de kapcsolatépítő találkozókat szerveznek majd a Duna két partján működő civilek között is. A Helyi értékek témakörben helyi termelőket, kézműveseket, ahogy Kiss Réka fogalmazott, „helyben nagyot alkotó“ embereket mutatnak majd be beszélgetőestek keretében. Az Info plusz nevű alkalmakkor az internetről és annak buktatóiról lesz szó, köztük a közösségi oldalak veszélyeire hívják fel a figyelmet, illetve a családon belüli felhasználásukról esik majd szó. Nem utolsósorban helytörténeti előadások, estek várhatóak a Nec arte, nec marte elnevezésű rendezvényeiken. „Az érdeklődők mindig naprakész információkat találnak a Zichy-pont facebook-oldalán” – fogalmazott Kiss Réka.

Újságírók, barátok (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Az előzményekről

Még a nyáron nyújtotta be a Villa Camarum a város testülete elé egy kisebb helyiség bérlésére vonatkozó kérvényét. Terveik szerint mindössze a rendezvényeikhez szükséges eszközöket szerették volna tárolni egy kisebb helyen. Az önkormányzat vezetői azonban felajánlották, majd a képviselők határozatlan időtartamra meg is szavazták, hogy a városközpontban található Zichy-palota üresen álló helyiségeit szimbolikus összegért bérbe adják a város életében aktívan résztvevő, rendezvényszervező civileknek. A 140 négyzetméternyi helyiség rezsiköltségei azonban megterhelték volna a civilszervezetet, ezért három, szorosan együttműködő civiltársulás működteti majd a jövőben a Zichy-pontot. Mint megtudtuk, a helyiségeket közel 3 ezer euró értékben újították fel, ám a munkát a civilek maguk végezték, a szükséges alapanyagokat pedig a támogatóiktól kapták.