Kőrös Zoltán

A Mindennapok Tudománya című ismeretterjesztő sorozat legújabb részében Kőrös Zoltán a nyugati hadifoglyokról beszél.

A második világháború végnapjaiban és azt követően számos szlovákiai magyar hadköteles fiatal vagy levente került fogságba. Döntő többségük közvetlen nem is vett részt a harcokban. Egy részüknek az orosz hadifogság jutott osztályrészül, másokat a nyugati szövetségesek ejtettek foglyul. Ez utóbbiakról beszél a téma szakértője és kutatója, Kőrös Zoltán. Elmondja, mi volt a különbség az orosz és a nyugati hadifogság között, beszél a hadifogolytáborokban uralkodó viszonyokról, bemutatja a foglyok hazatérésének útjait. A Dél-Szlovákia területéről származó magyar foglyoknak másféle tényezők alakították sorsukat, mint a többiekét.

A Mindennapok Tudománya című sorozat videója itt tekinthető meg: