A vitkóci templom oltáránál Lépes Lóránt és Dubravický Dusán atyák (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Nyitrabajnán (Bojná, Nagytapolcsányi járás) a száz évvel ezelőtt, 1917. október 8-án  elhunyt Némethy Lajosra emlékeztek.

A plébános, egyháztörténész, könyvtáros 1840. február 29-én született Budán. Gimnáziumi tanulmányait többek között Nagyszombatban és Pozsonyban végezte, majd a Hittudományi Főiskolát látogatta Esztergomban. Lelkészként működött Szomoron, Buda–Vízivárosban és Budapesten a belvárosban. Emellett többek között gróf Dessewffy Aurél családjánál volt lelkiatya és hitoktató. 1894-től az esztergomi Főszékesegyházi Könytár (Bibliothéka Magyarország) könyvtárosaként tevékenykedett. 1908-ban Nyitrabajnán az iskolatestvérek spirituálisa volt.

Az iskolatestvéreknek komoly érdemeik voltak a kultúra fellendítése terén, tanítottak, nekik köszönhetően alakult fúvószenekar a faluban és nem utolsósorban ők honosították meg itt a labdarúgást is.  Csaknem ötven esztendeig tartó működésüknek erőszakos akció vetett véget. 1950. május 3-áról 4-ére virradóra a fegyveres állambiztonsági hatóság betört az említett iskolatestvérek kolostorába és erőszakkal felfüggesztették a működésüket. Ez az esemény a „K“-akció része volt, mely ma „barbár éjszakaként“ ismert.

Némethyt 1909-ben nyugdíjazták. 1917. október 8-án hunyt el Nyitrabajnán, itt is temették el. Főbb művei 1873-ból A római katholikus egyházi szertartások régészeti és magyarázati kézikönyve /Pest/, 1876-ból a Nagyboldogasszonyról nevezett budavári főtemplom történelme /Esztergom/ és 1878-ból a Török mecsetek Budán című /Budapest/ munkája. A történelmi és a heraldikai társulatok választmányi, a Szent István Társulat irodalmi osztályának tagja volt.

A Vitkócon található Szulyovszký/Stummer-kastély (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Némethy Lajos atya tiszteletére vasárnap délelőtt  a nyitrabajnai Mindenszentek templomában misét mutattak be. A főszervező a Nagytapolcsányi járásban fekvő Nadlány (Nadlice) település szülötte, néhány éve Ribény (Rybany) plébánosa, Dubravický Dusán volt. (Az ő működési helyén, Ribényben Szent István király tiszteletére van felszentelve a templom.) A plébános egy keveset magyarul is beszél, hiszen káplánként 1999-es felszentelése után Galántán és Ipolyságon működött, majd kilenc évig tevékenykedett Deménden mint plébános.

A mise után Némethy Lajos sírjánál rótták le tiszteletüket az egybegyűltek. Az esemény meghívott vendége volt Beke Margit egyháztörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora is, aki magyarul mondott el egy rövid történelmi áttekintőt.

Többszörösen emlékezés volt a vasárnapi, hiszen a Magyarok Nagyasszonya ünnepén a szomszédos Árpád-kori vitkóci (Vitkovce) templomban is négynyelvű ünnepi misét mutattak be délután háromtól. A kápolna a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére van felszentelve. Itt a főcelebráns a komáromi székhelyű Mária Rádió műsorigazgatója, Lépes Lóránt atya volt. Koncelebrált egy premontrei szerzetes Jászóvárról és a közeli Nyitrakoros (Krušovce) plébánosa, Vlasák József.

A mise elején a szomszédos Szulyovszký/Stummer kastélyból áthozták a magyar Szent Korona (Corona Sacra) másolatát, melyet az oltárra helyeztek.  A prédikációban hangsúlyozták, nagyon fontos, hogy keressük a közös szálakat, azt, ami összeköt bennünket, magyarokat, szlovákokat, horvátokat. Ez esetünkben a kereszténység, katolikus vallásunk.

A misén magyarul elhangzott felvételről a Győzelemről énekeljen című miseének, valamint több nyelven ősrégi magyar himnuszunk a Boldogasszony, Anyánk.