Sola Schola református énekes-nagytalálkozó Rimaszombatban (Fotó: Herényi Károly/Felvidék.ma)

Országos egyházi eseményre került sor Sola Schola Nap néven Rimaszombatban október 21-én a reformáció 500. évfordulója kapcsán a református templomban és a város főterén.

Az alkalomra minden felvidéki magyar református gyülekezetből várták az énekeseket, kórusokat, gyülekezeti tagokat, hogy részt vegyenek a zenés istentiszteleten, melyen a résztvevőkön kívül közreműködött Pálúr János orgonaművész Budapestről, Kovács
Márton énekes Kassáról, valamint a miskolci Jerikó református fúvósegyüttes.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Ft. Fazekas László püspök és Ft. Fekete Vince főgondnok is.

Süll Kinga, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztályának vezetője a Felvidék.ma-nak elmondta, húsz gyülekezetből érkeztek az ország egész területéről kórusok, éneklőcsoportok, gyülekezeti tagok, akik a Schola Schola projektbe bekapcsolódtak. Három év alatt közel 200 éneket tanultak meg közösen.

„A Sola Schola református énekes-nagytalálkozó egy hároméves egyházzenei projekt befejező akkordja volt, mely projekt a felvidéki református gyülekezetek egyházi éneklésének támogatását, motiválását célozta meg. Az istentiszteleten Pálúr János budapesti orgonaművész orgonált és kísérte a gyülekezet énekét, a kassai Kovács Márton énekelt szólót, Fekete Vince, az SZRKE főgondnoka hegedült, az orgonaszó mellett a miskolci Jerikó Református Rézfúvós Együttes kísérte még az énekeket” – számolt be Süll Kinga.

Fazekas László püspök tett bizonyságot, és további lelkészek és világiak olvasták fel Isten Igéjét a Bibliából és csatlakoztak a közös imához.

Az istentisztelet után a templom előtti téren énekek hangzottak el a református énekeskönyvből a rézfúvósok kíséretével. Utána szeretetvendégségre került sor a rimaszombati gyülekezeti teremben.