Vígh Gábor Szőgyén polgármestere átnyújtja a kitüntetést Dinga László volt igazgatónak (Fotó: Berényi Kornélia)

Szőgyén és Tata testvértelepülési kapcsolata a felvidéki kitelepítésekben gyökerezik és az elmúlt húsz évben virágzóvá nemesült. A barátság, az együvé tartozás szinte az élet minden területére kiterjed, így a tanintézmények is gyakorta rendeznek közös programokat. A szőgyéni iskola a tatai Fazekas Utcai Ének-Zenei Általános Iskolával és Művészeti Iskolával 12 éve írt alá hivatalos együttműködési szerződést, és a kapcsolatokat azóta is ápolják.

Az elmúlt évek folyamán a szőgyéni iskola felvette Csongrády Lajos néhai kántortanító nevét, a tatai iskola a Kőkúti Általános Iskola része lett, ám ez semmit nem változtatott a kapcsolaton. Ma már Csongrády Lajos Alapiskola és Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye néven folytatják vállalásukat, mely kiterjed az anyanyelv, a nemzeti kultúra, a sport és a tanárok szakmai együttműködésére egyaránt. Az iskolák közös programjait mindkét önkormányzat támogatása is élteti.

A Fazekas Utcai Tagintézmény egyik énekkara (Fotó: Berényi Kornélia)

Az idén ünnepli a Fazekas Utcai Tagintézmény ének-zene tagozata fennállásának 60. évfordulóját, melyre ünnepi műsor keretében emlékeztek a Magyary Zoltán Művelődési Központban. Michl József, Tata polgármestere köszöntötte az ünnepséget, ahol jelen volt Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője. Ebből az alkalomból érkezett a Vígh Gábor polgármester vezette szőgyéni delegáció az ünnepségre, ahová elkísérte a Csongrády Lajos Alapiskola igazgatója, Szarka Andrea és Nothart Erika helyettes is. Szőgyén polgármestere ez alkalomból kitüntetéseket adományozott azoknak a pedagógusoknak, akik munkájukkal támogatják és segítik a két iskola kapcsolatát.

Így, a község képviselő-testületének 2017. június 7-i, 356-os határozata alapján, Szőgyén Község Díja címmel tüntette ki Dinga Lászlót hajdani igazgatót, a két iskola kapcsolatának megalapozásáért, Kőhalmi Zoltánt, a Kőkúti Általános Iskola igazgatóját, a két tanintézmény oktatási területen kifejtett közhasznú tevékenységéért, valamint Sárközi Krisztinát, a Fazekas Utcai Tagintézmény vezetőjét, a két iskola közötti szövetség építése területén végzett fáradhatatlan munkája elismeréseképpen. Szabó Szerafina könyvtáros a 17 éve tartó anyanyelvi és történelmi vetélkedőkkel elért eredményes oktatói, nevelői munkája elismeréseképpen, valamint a testvértelepülési kapcsolatok építésében végzett áldozatkész munkája elismeréséül vette át a kitüntetést Vígh Gábor polgármestertől.

A kitüntetett iskolavezetők: Sárközi Krisztina, Dinga László, Kőhalmi Zoltán (Fotó: Berényi Kornélia)

A két önkormányzat és a két iskola vezetése jó érzésekkel és kellemes emlékű rendezvényekkel tekint vissza az elmúlt évek eseményeinek színes palettájára, melyek önzetlen segítségnyújtásról tanúskodnak, emellett kapcsolatok, barátságok kialakulása és ápolása valósul meg minden közös megmozdulásban. Az elszakítottság ellenére tovább folytatják azt a munkát, mely az egyazon nemzethez való tartozás, a közös kultúra és értékrend alapjain nyugszik.