(Illusztráció: pixabay.com)

Az egészségbiztosítók több tízezer adóst tartanak nyilván. Amennyiben valaki közéjük tartozik, jó tudni azt, hogy az orvos csak a sürgős eseteket köteles ellátni, különben a páciensnek meg kell térítenie az egészségügyi szolgáltatást.

Az idei év január 1-től azt a biztosítottat, vagy egészségbiztosítást fizetőt is az adósok közé sorolják, akivel szemben a biztosító az adósok listájának közzétételi napjáig, az előleg fizetésében legalább 3 hónapja olyan esedékes követelést tart nyilván, amely meghaladja a 100 eurós összeget.

Hogyan működött ez mostanáig?

A mostanáig érvényes jogi szabályozás értelmében azoknak a személyeknek, akik az adott biztosító által vezetett adósok listáján szerepeltek, csak halaszthatatlan egészségügyi ellátást térített a biztosító. Ez alatt olyan helyzetet kell értenünk, ami közvetlenül veszélyezteti az életet, vagy az alapvető életfunkciókat. A halaszthatatlan egészségügyi ellátás közé tartozik a szülés ellátása, az olyan személy kivizsgálása, diagnosztizálása és kezelése, akinek gyorsan terjedő, életveszélyes fertőzése van. Az ellátás része ilyen esetben a beteg az illetékes egészségügyi intézménybe történő halaszthatatlan szállítása, úgyszintén a szervadományozók és a szerv beültetésére várók halaszthatatlan szállítása.

Az adósok a régebbi szabályozás értelmébe akkor voltak jogosultak a halaszthatatlan egészségügyi ellátás igénybevételére, amennyiben a biztosításon felhalmozott tartozásukat rendszeresen törlesztették. Amennyiben az orvostól ezen felül igényeltek ellátást, annak teljes összegét ki kellett fizetniük. Ez nagyon megterhelte az adósokat, s nem segítette a meglévő adósság csökkentését sem. Ellenkezőleg, az adósoknak nőttek a tartozásaik, akkor is, amikor egy átlagos orvosi kivizsgáláson vettek részt.

Mi változott 2017-ben?

A módosított egészségbiztosításról szóló törvény értelmében január 1-től ugyanaz a biztosított, aki tartozik a biztosítónak, továbbra is csak halaszthatatlan egészségügyi ellátásra jogosult. Ez azonban nem érvényes arra az adósra, akivel a biztosító a tartozás törlesztésében egyezett meg, s az illető teljesíti a törlesztési feltételekben megszabottakat. Vagyis aki a megállapodás szerint törleszti az adósságát, jogosult minden olyan egészségügyi ellátásra, amit az adott egészségbiztosító a kliensei számára térít, nemcsak halaszthatatlan egészségügyi ellátásra, mint ahogy azt mostanáig alkalmazták.

Végrehajtás esetében is van megoldás

Tehát azoknak, akik becsületesen rendezik a felgyülemlett adósságukat, már nem kell félniük, hogy becsapják előttük a rendelő ajtaját. Ugyanolyan ellátást kapnak, mint a többi páciens, ehhez azonban hajlandóságot kell mutatni a tartozás rendezésére, s megegyezés alapján rendszeresen fizetni a törlesztést. Ez érvényes azokra az esetekre is, amikor a végrehajtási eljárás keretében az adós részlettörlesztésben egyezik meg a végrehajtóval. Az adós azonban köteles tájékoztatni az egészségügyi biztosítót a végrehajtóval kötött megállapodásról, s a biztosítónak megküldeni az írásban kötött megállapodást.

(Finance.sk/Felvidék.ma)