Juhász Gábor, a rendezvény szervezője

Az Alsó-Garam mente értéktárának feltárása 2016-ban kezdődött a Lakitelek Főiskola kezdeményezésére. Az egyetemisták 33 településen végzett kétheti munkájának összegzése a Garam Mente Kollégium című könyvben jelent meg ez év tavaszán. Valószínűleg ennek apropóján több településen, régióban is megindult az értékek feltárása, rögzítése, mentése.

Természetesen már ezelőtt is voltak, és  ma is vannak megszállott helytörténetet, családfát kutató magánszemélyek, akik érzik, tudják, hogy amit őseink, elődeink ránk hagytak, azt tovább kell adni, rögzíteni a következő nemzedékeknek. Főleg idősebb, nyugdíjas emberek foglalkoznak ilyesmivel, de akadnak azért fiatalok is. A Lekéren élő Juhász Gábor is egy, azon kevés fiatalok közül, aki megszállottja faluja történelme kutatásának, az emlékjelek, emlékhelyek feltárásának, a hagyományok ápolásának, a szellemi értékek felkutatásának, a falu hősei emléke előtti tiszteletadásnak. Ő hozta létre falujában a Dudich Ferenc Polgári Társulást, hogy hatékonyabban dolgozhassanak egy civilszervezet keretén belül, s a pályázatokhoz is hozzáférjenek.

November 17-én a helyi könyvtárban az Alsó-Garam mente helytörténészeit és érdeklődőket hívott össze egy konferenciára, ahol a községi krónikák vezetéséről szóló jogszabályokról kaptak hasznos információkat az érdeklődők. Majd Családfakutatás a mindennapi gyakorlatban címmel tartott előadást a barsendrédi Luky János, aki mindkét témával szakszerűen foglalkozik, és falujáról több kötetnyi községi krónikát mutatott az érdeklődőknek.

Luky János a 10 generációra visszamenő családfakutatást mutatja be (Fotó: Juhász Gábor)

Bars, Hont és Esztergom vármegye története 1918-ig címmel hangzott el PhDr. Vincze László, a lévai levéltár szakemberének érdekes előadása. Ugyancsak ő számolt be a levéltárak interneten található forrásainak jegyzékéről, valamint a szlovákiai és külföldi intézményekkel való együttműködésről.

A lévai Barsi Múzeum kilenc évtizedének történetét pedig Novák Margaréta, a múzeum régésze ismertette. Az Alsó-Garam mente múltja, jelene és jövője címmel és az együttműködési lehetőségekről pedig maga a szervező tartott tájékoztató jellegű előadást.

A tanácskozáson helytörténeti kiadványokat, dokumentumokat tanulmányozhattak az érdeklődők, és természetesen szakmai segítséget is kérhettek a szakemberektől.