NR Leader térkép 2017

A magyarlakta régiók számára lesújtó eredményt hozott a Leader országos hálózatába való bejutás, mely a kistérségek fejlődésében nagy jelentőséggel bír. Erről értekezik legújabb, szerkesztőségünkhöz is eljuttatott írásában Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke.

Visszatért arra is, hogy 2016-ban a Nyitrai kerület déli részéből csupán az Udvard és Környéke HACs jutott a Leader országos hálózatába. A kerület északi részéből viszont egyetlenegy kivételével az összes, azaz nyolc HACs került az országos hálózatba. Ez azért is elgondolkodtató mivel: „a sikeres együttműködő települések, vállalkozók és civilek több millió eurót használhatnak fel vidékfejlesztésre  – kisebb-nagyobb projektek és fejlesztések fedezésére.”

Farkas Iván szerint akkor azt hitték az érintettek, hogy ez a diszkrimináció már nem múlható felül, ezt már nem lehet túlszárnyalni, pedig dehogyisnem.

„A 2016 márciusában meghozott diszkriminatív döntést ugyanis számos szakmai érdekszervezet, köztük a Szlovákiai Falvak és Városok Szövetsége Brüsszelben megtámadta. Az akkori határozatot időközben visszavonták. Az új döntésre várva, a Nyitrai kerület déli részében tevékenykedő nyolc társulás öt HACs-ba tömörült, hogy nagyobb eséllyel pályázza meg a Leader országos hálózatába való bekerülést. Ez is hasztalan volt, szinte felesleges. Ugyanis a minap az SzK Mezőgazdasági Minisztériumában – amely immár az SNS felügyelete alá tartozik, de van a Most-Híd által jelölt államtitkára, vagyis politikai társfelelőse is – a panaszokat és Brüsszel közbenjárását követően meghozták az új döntést, amely bizony a korábbi diszkriminációt is felülmúlja” – olvasható az írásban.

A megyei választások után egy héttel bejelentett eredmény szerint a Nyitrai kerület déli részéből egyetlenegy HACs sem jutott a Leader országos hálózatába. A további három déli megyét illetően is hasonló döntés született, egy-két HACs kivételével. „Bizonyára a minisztériumban azt gondolják, errefelé kizárólag hozzá nem értő, pocsék szakemberek dolgoznak, akik jottányit sem értenek a stratégiák kidolgozásához! Mi pedig mást gondolunk: újra égbekiáltó hátrányos területi megkülönböztetés, diszkrimináció tanúi vagyunk. Nem először, de csak remélhetjük, hogy utoljára” – elégedetlenkedik a cikkíró.

Ahogy az a Nyitrai kerület mellékelt térképén látszik – amelyen az egyes HACsok, vagyis kistérségek más-más színnel vannak jelölve – a vastag fekete vonallal határolt, déli részből egyetlenegy HACs sem jutott a Leader országos hálózatába. A kerület északi részéből pedig, egyetlenegy kivételével, mindegyik. Farkas felteszi a kérdést: „Meddig engedjük még ezt az égbekiáltó igazságtalanságot?”

Mindehhez még hozzátesz egy érdekes adalékot is, miszerint: a megyei választások hetében még délen is a tapasztalt, komoly szakmai tevékenységet felmutató HACs-ok vezetőit nem hivatalosan arról tájékoztatták, hogy biztos befutók. Ám ehhez képest egész mást mutat a térkép.

„Megvárták tehát a megyei választások eredményét. Az érdekeltek pedig joggal kérdezhetik: a politikai eredménytelenségre vajon miért kell döbbenetes, minden szakmaiságot nélkülöző döntéssel válaszolni?” – zárja mondandóját az MKP gazdaságpolitikai alelnöke.