Az idei verseny újdonsága a megzenésített vers kategória volt (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Királyhelmecen a november 26-án megrendezett Mécs László Szavalóversennyel tisztelegtek  az egykor a városban szolgáló papköltő emléke előtt.

A tizennyolcadik alkalommal szervezett „versmaratonnak” is bátran nevezhető rendezvény a Mécs László Keresztény Központ Polgári Társulás szervezésében valósult meg, az idén Csáky Pál európai parlamenti képviselő fővédnöksége alatt. A rendezvénynek a Bodrogközi Magyar Közösség Háza adott otthont.

Takács István, a Mécs László Keresztény Központ Polgári Társulás elnöke, a rendezvény fő szervezője megnyitóbeszédében elmondta, a verseny töretlen népszerűségéről tanúskodik, hogy az idén is több mint 70 nevezés érkezett. Az idei verseny újdonsága a megzenésített versek kategóriája volt, amelybe ugyan csak egy nevezés érkezett, de reményeik szerint a bemutatott színvonalas produkció ösztönözni fogja a fiatalokat a versenyben való részvételre.

A szavalóverseny nemes kezdeményezését Ft. Szalay László egykori királyhelmeci plébános indította útjára 2000-ben azzal a szándékkal, hogy Mécs László példaértékű emberi nagysága, és küldetéstudata a versei által jusson el a mai kor emberéhez. Szalay László, a rendezvény megálmodója sok éven keresztül lelkes szervezőként, évek óta pedig a zsűri elnökeként vesz részt a rendezvényen, amelyet az idén is közös imával indított útjára.

A szavalóversenyre jelentkezők hat kategóriában versenyeztek. A versenyzők Mécs László-versekkel, egy hazai, illetve határon túli magyar költő versével, vallásos, bibliai témájú vagy istenkereső, hitvalló költeménnyel készültek.

Mécs László versei mellett többek között elhangzott Aranyosi Ervin, Gyurcsó István, Dsida Jenő, Túrmezey Erzsébet és Reményik Sándor egy-egy verse. A bodrogközi és Ung-vidéki versenyzőkön kívül Buzitáról és Magyarországról is érkeztek a szavalóversenyre.

A zsűrit Szalay László mellett nyolc pedagógus  alkotta, akik három főből álló csoportokban két-két kategória versenyzőit hallgatták meg.

Kategóriánként első helyezést értek el:
I. kategória (AI 1-2. osztály): Gáspár Noémi (Királyhelmeci MTNY Alapiskola)
II. kategória (AI 3-4. osztály): Dóczi Boldizsár (Bodrogszerdahelyi MTNY Alapiskola)
III. kategória (AI 5-6. osztály): Tóth Dávid János (Királyhelmeci MTNY Gimnázium)
IV. kategória (AI 7-9. osztály): Blanár Panna (Királyhelmeci MTNY Gimnázium)
V. kategória (középiskola): Kópé Boglárka (Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda)
VI. kategória (megzenésített versek): Dako Fanni (Királyhelmeci MTNY Alapiskola)

A verseny minden résztvevője oklevelet és ajándékot kapott. A nyertesek értékes könyvjutalomban részesültek.

A szavalóverseny névadója, a két világháború közötti vallásos líra képviselője tömegeket mozgatott meg a maga korában, és a „vegetáló vidéki egyletek” megmentőjeként emlegeti az irodalomtörténet. Ahol megjelent, mindenütt „fényt hagyott maga után”. A szervezők továbbra is tenni kívánnak azért, hogy a szépszámú résztvevőt vonzó rendezvény hasonló küldetéssel még számos éven át folytatódjon. A rendezvény végén meghirdették a 2018-as szavalóversenyt, amelyre előreláthatólag májusban kerül majd sor Királyhelmecen.

Tökölyi Angéla felvételei a rendezvényről.