Az ógyallai speciális iskola pedagógusai az oklevéllel

2017 májusában került meghirdetésre a Boldog Iskola program, melynek mecénása a Jobb Veled a Világ Alapítvány. A programba bármelyik iskola benevezhetett egy boldogság-mozaik készítésével és motivációs levéllel, amelyeket elbíráltak és döntöttek a programba való bekerülésről. Az ógyallai speciális iskola tanulói Turančík Katalin vezetésével megalkották a Mindenki ugyanazon a nyelven mosolyog címet viselő puzzlet, amit az alapítvány kuratóriuma dícsérő szavakkal és azzal a lehetőséggel díjazott, hogy az iskola bekerült a meghirdetett programba.

Az ógyallai speciális iskola Szlovákia területén a mentálisan sérült gyerekekkel foglalkozó intézmények közül az első, amely részt vehet ebben a pozitív pszichológiai programban. Az oklevél októberi ünnepélyes átadásán  az iskola képviseletében megjelent pedagógusok  megkapták a segédanyagokat, melyekkel egész  tanévben dolgozni fognak. A szépen kivitelezett könyvek és munkafüzetek az egyes korosztályok igényeinek megfelelően játékos, fejlesztő feladatokból vannak összeállítva. A kitűnő zenei CD pedig könnyen tanulható dalokat tartalmaz. Az egész tanévet lefedő, hónapokra bontott, egymásra épülő foglalkozások 10 témakört ölelnek fel:

  1. Boldogságfokozó hála
  2. Optimizmus gyakorlása
  3. Kapcsolatok ápolása
  4. Boldogító jócselekedetek
  5. Célok kitűzése és elérése
  6. Megküzdési stratégiák
  7. Apró örömök élvezete
  8. Megbocsátás
  9. Testmozgás
  10. Fenntartható boldogság

A „Boldogságórák” során ötletesnél ötletesebb feladatok teszik lehetővé a gyerekek és a pedagógusok optimista, derűlátó összekovácsolódását. A sok kreatív, mozgásos, zenés játék folyamatosan fejleszti a gyerekek képzelőerejét, motorikáját, a mindennapokban egyre inkább megjelenik  az érzelmek  kifejezése, oldottabb a hangulat, jobbá válnak az emberi kapcsolatok.

Az ógyallai intézményben hat csoportban folyik a munka. A csoportokat vezető pedagógusok  pozitív hangnemben nyilatkoznak az órákról, csak dicsérni tudják a feladatok sokszínűségét. November végéig a hála, az optimizmus és a társas kapcsolatok témakörében merültek el a gyerekek. Mindenegyes csoport ötletesen készítette el a foglalkozások során azt az alkotást, ami az adott témához kapcsolódóan hónap végére készült el. Nagy  örömmel festették meg a hála tündért, boldogságfát, a társas kapcsolat madarait, az érem pozitív és negatív oldalát, vagy éppen a hála üvegét, melybe tanév végéig gyűjtögetik a hála mondatait.

Az iskola folytatja a megkezdett munkát, és a nagy sikerre való tekintettel szeretné megpályázni az Örökös Boldog Iskola címet.