Szentmise a nemzetért – Hutár Márk főcelebráns és oltártestvérei (Fotó: Berényi Kornélia)

A magyar katolikus keresztény egyházi naptár szerint a mai nap a magyar szentek és boldogok ünnepeként van feltüntetve. Ekkor mindazokra emlékezünk, akik nemzetünkhöz tartoznak, és hősi fokon gyakorolták a keresztény erényeket. Méltán kérjük segítségüket és közbenjárásukat hazánkért, szeretteinkért és saját magunkért.

Ehhez az ünnephez kapcsolódott a Regnum Marianum Akadémia 3. előadása november 11-én, a szőgyéni régi községháza épületének előadótermében, amikor dr. Farkas Zsolt esperesplébános tartott előadásában megemlékezett a magyar szentekről, a boldogokról és a tiszteletre méltókról (akiknek folyamatban van a boldoggá avatása).

Előadás a magyar szentekről és boldogokról, vértanúkról, hitvallókról – dr. Farkas Zsolt atyával (Fotó: Berényi Kornélia)

A magyar nemzet, illetve a magyar katolikus egyház bővelkedik jeles férfiakban és nőkben, akik életükkel és tevékenységükkel tanúságot tettek Krisztus mellett. A Pannónia szentjeitől, majd apostoli királyunktól kezdődően mindazok, akik a történelmi Magyarországon születtek, bárha elkerültek is életük során külhoni országokba, vagy akár Magyarországra érkezve és itt élve, a magyar történelem és kultúra szerves részét képezve válhattak példaképekké – egészen a XX. századi vértanúk, tanúságtevők személyéig bezáróan. Az egész délelőttöt betöltő előadás folyamán ismert és kevéssé ismert szentekről, boldogokról és tiszteletre méltó személyekről hallgathattak meg sok információt a jelenlévők. Frissítőről a Mária Légió tagjai gondoskodtak.

Elimádkozták a magyar szentek és boldogok litániáját is

Másnap folytatódott az emlékezés, amikor a Magyar szentek és boldogok ünnepének előestéjén, november 12-én imanapot tartottak a Szőgyéni Római Katolikus Plébánia és a Pázmaneum Társulás szervezésében a Nagyboldogasszony-templomban, mely a Regnum Marianum Imakilenced 7. állomásaként került megrendezésre.

A megemlékezés szentségimádással és a magyar szentek és boldogok litániájának elimádkozásával vette kezdetét, majd elmélkedés következett Mindszenty József bíboros hitvalló életéről, melyet Karaffa János a hittudomány doktora, a Pázmaneum Társulás elnöke vezetett.

Elmélkedés Mindszenty bíboros fehér vértanú hitvallásáról – dr. Karaffa János (Fotó: Berényi Kornélia)

Az ünnepi koncelebrált szentmisét a nyitrai és a besztercebányai egyházmegyékből, valamint az anyaországi győri egyházmegyéből érkezett plébánosok mutatták be, és jelen volt a Komárom – Esztergom megyéből érkezett Szent György Lovagrend megyei priorja is. A szentmise főcelebránsa Hutár Márk nagycsalomjai plébános volt, a szentbeszédet Elek László nádszegi esperesplébános mondta. Érkeztek hívek a szomszédos falvakból, így a közösség együtt imádkozott a magyar nemzet lelki megújulásáért.

A szentmisét követően a szeretetlakomát a helyi hívő közösség kínálta, és emléklapot osztottak a Pázmaneum Társulás kiadásában, melyen szerepelt a nap dátuma és a „Regnum Marianum Imakilenced 7. állomása Szőgyénben” felirat, valamint Mindszenty bíboros fényképe és az ő boldoggá avatásáért szóló ima.