Szoboszlai Márta, Varga Anna, Bastrnák Tibor, Stubendek László, Keszegh Béla, Kuchár Miloš a csütörtöki sajtótájékoztatón (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A Komáromi Városi Művelődési Központ valamennyi külső nyílászáróját kicserélték az elmúlt hónapokban – ilyen nagy beruházásra 1992 óta nem került sor. A Környezetvédelmi Alaptól elnyert 115 ezer euróból, valamint a város által biztosított önrészből a Renostavmal Kft. kivitelezésében valósult meg a felújítás.

Varga Anna, a vmk igazgatója a felújítási munkálatok sikeres befejezése alkalmából tartott mai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a kivitelezők rugalmasságának köszönhetően tervezett rendezvényeiket zökkenőmentesen megtarthatták, a közönség nem vett észre semmit a felújításokból, holott mindenhol megtörtént a nyílászárók cseréje. „Ennek köszönhetően már most érzékelhetően melegebb van az épületben“ – nyomatékosította Varga Anna. Kuchár Miloš a Renostavmal Kft. képviseletében megerősítette az igazgató szavait: véleménye szerint ezentúl költséghatékonyabban üzemeltethető az épület.

Varga Anna megragadta az alkalmat, és megköszönte a városi képviselők folyamatos támogatását, a városfejlesztési osztály készséges támogatását a projektírás során. Külön kiemelte Bastrnák Tibor városi és parlamenti képviselő közbenjárását, valamint a város polgármesterének, Stubendek Lászlónak és az alpolgármesternek, Keszegh Bélának a hathatós segítségét. Varga Anna hangsúlyozta, az eredeti költségvetésben szerepelt a tetőtér szigetelése, az álmennyezetek izolációja, de erre sajnos az idén nem kerülhetett sor. „A következő években azon leszünk, hogy folytatódjon ennek az épületnek a felújítása, a külső szigetelés mellett a fűtőtestek cseréjére is szükség van“ – emelte ki az igazgató.

A komáromi művelődési központ épülete (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Komárom már nincs feketelistán

Bastrnák Tibor parlamenti képviselő, a komáromi városi testület tagja hangsúlyozta a példás együttműködést a város vezetésével. Mint mondta, a nemrégiben benyújtott és jóváhagyott parlamenti módosításnak köszönhetően Komárom városa 2018-ban lekerülhet az ún. feketelistáról, így három év után újra lehetővé válik, hogy sikeres állami és uniós pályázatokon keresztül támogatást kapjon a város és annak intézményei. A feketelistára még 2014-ben, egy mulasztás miatt került Komárom: a hivatal néhány órás késéssel jelentett be két új szociális munkást a Szociális Biztosítóba. A törvénysértés miatt a munkafelügyelet kétezer eurós bírságot rótt ki a városra és ötéves időtartamra eltiltották a várost a pályázati lehetőségektől. A parlament nemrégiben azonban elfogadta az illegális foglalkoztatásról szóló törvény módosítását. Bastrnák szerint ez nem történik automatikusan, Komárom városának kérvényeznie kell, hogy lekerüljön erről a listáról.

Elfogadott költségvetés, újabb 25 ezer euró a művelődési központnak

Keszegh Béla alpolgármester megerősítette, január másodikán benyújtják a szükséges kérvényt, és remélhetőleg néhány héten belül pozitívan bírálják el a kérelmet. „Most már előretekintünk, végre pályázhatunk, külön hivatalnok foglalkozik az aktuális pályázatok figyelésével. Már több kiíráshoz készül a pályázati anyag és mindent megteszünk azért, hogy a lehető legnagyobb összegű külső forrást hozzuk Komáromba” – nyilatkozta Keszegh Béla alpolgármester, aki hangsúlyozta, a város által működtetett művelődési központban évek óta folynak a kisebb felújítások, amelyek a város 25 tagú képviselő-testülete egyöntetű támogatásának is köszönhetőek. A decemberben elfogadott 2018-as évi költségvetésből is 25 ezer eurót különítettek el a vmk részére, amely célirányosan, a szükséges javításokra használható fel. Mint mondta, a 22,8 milliós éves keretben kiemelt helyet kapott az iskolák és a sportlétesítmények javítása, de a járdák felújítása is folytatódik.

A tükörteremben még most is folytak a munkálatok (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Szoboszlai Márta, a vmk igazgatóhelyettese, és egyben a nyertes projekt menedzsere elmondta, az eredeti költségvetés 198 ezer euróról szólt, ám végül a Környezetvédelmi Alap pályázatán 115 ezer eurót hagytak jóvá a művelődési központ felújítására. Mint mondta, ebből csak a külső nyílászárók cseréje valósulhatott meg. A kivitelező munkájáért 125 460 eurót fizettek, ebből a város által fedezett önrész tízezer euró volt, ám szintén az önkormányzat költségvetéséből fizették a külsős cég által kidolgozott projekt és a közbeszerzés költségeit. Így összességében a nyílászárók cseréje 131 700 euróba került – összegezte a projektmenedzser.