Nt. Kassai Gyula, lévai lelkész, a Barsi Református Egyházmegye esperese (Fotó: Felvidék.ma, archív)

Karácsony különlegessége abban van, hogy az élettel összekapcsolható dolgok új értelmet nyernek. Mivel mindent betölt Krisztus szeretete, még a pogány, nyugtalan világot is egy pillanatra átjárja a szentség és a békesség – vallja Kassai Gyula, a Barsi Református Egyházmegye esperese. Alábbiakban az ő karácsonyi gondolatait tesszük közzé:

Az Atya szereti a Fiút. Azzal, hogy az Atya szereti a Fiút és a Fiút a világnak adja, az egész világot betölti szeretetével. Az emberek egy jelentős része mégis nélkülözi a szeretetet. Isten sohasem kényszerít ránk semmit. Teljes valóságát Krisztusba rejtette. Aki Krisztusra fog tekinteni, az maga is megtelik az Atya szeretetével.

Az Atya mindent a Fiú kezébe adott. Nála van letétbe téve minden, ami a teljes és értékes élethez kapcsolódik. Mindaz, amit az Atya a Fiú kezébe tett legyőzi a szeretetlenséget, legyőzi a feszültséget. Krisztusé a hatalom, amivel uralma alá hajt mindent. Övé az erő, ami felemel, az élet, ami életet véd és ad.

Nekünk más képzetünk van a hatalomról, az erőről és az életről, mint az Élet Könyvének.

Számunkra a hatalom félelmet keltő, Krisztusban viszont a hatalom védelmet adó és dicsőséges. Számunkra az erő megsemmisítő, Krisztusban pedig az erő megtartó és békességes. Számunkra az élet véges és kiszolgáltatott, Krisztusban az élet pedig egy, megismételhetetlen és örök.

Karácsony különlegessége abban van, hogy az élettel összekapcsolható dolgok új értelmet nyernek. Mivel mindent betölt Krisztus szeretete, még a pogány, nyugtalan világot is egy pillanatra átjárja a szentség és a békesség. Ám a valódi szentséghez, a valódi békességhez végig kell járni azt az utat, amit az Atya Krisztusban adott.

Végig kell menni az akadályokon és minden próbán, hogy a valódi szeretetet meg tudjuk különböztetni a felszínestől. Krisztusé minden, – hatalom, erő, élet. De ez sohasem az út elején, hanem az élet fordulópontjain ismerhető fel igazán. Akkor, amikor a próbák között megtapasztaljuk, hogy Isten szeretete mindig felemel és megtart bennünket.  Ne térjünk ki az akadályok elől, ne ábrándozzunk könnyebb élet után. Ismerjük fel újra, ezen a karácsonyon is, hogy Isten lényéhez hozzátartozik, hogy adni, felemelni és megtartani akar.