Csáky Károllyal Karaffa Gyula beszélgetett az Ipolysági Városi Könyvtár termében (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Csáky Károlynak  a Magamuram Kiadónál elmúlt években megjelent köteteit mutatták be azon az író-olvasó találkozón, melynek az Ipolysági Városi Könyvtár adott otthont. A december elsején rendezett eseményen a régebbi kiadványok mellett ott volt a szerző legújabb, Temetőjárás II. című kötete is.

A szerzőt Karaffa Gyula, a nagyoroszi Magamuram Kiadó vezetője, szerkesztő, bőrműves mutatta be. Mint elmondta: „Csáky Károly egyszerűen végzi a dolgát, s ha nem tenné mindezt, a magyar nemzet szegényebb lenne. Megmutatja nekünk közös múltunk értékeit.” Hozzátette, nagy szükségünk van az ilyen emberek tevékenységére, hogy ne felejtsük el az őseinket, a múltunkat, az emberi értékeinket.

Csáky Károlynak az elmúlt években több kötete is megjelent a Karaffa Gyula által vezetett Magamuram Kiadónál. A találkozón ezeket a kiadványokat is bemutatták, ismertetve azok értékeit. A bemutatott kiadványok között szerepelt a Lélekrezdülések és a Fohász című verseskötet. Ezzel kapcsolatban Karaffa kifejtette, kemény prófétai hangot ütnek meg Csáky Károly versei, melyek az emberi szellemről és lélekről szólnak. A kötetekben több vallási, istenes vers is szerepel. „Elmémben és lelkemben benne van az Isten” – idézte erre válaszul a szerző.

Ugyancsak ennél a kiadónál jelent meg az Emlékezések és vallomások című kötete. Mint elhangzott, ezekben irodalmi kapcsolatokról, felvidéki irodalmi alkotásokról ír, de köszöntők és nekrológok is olvashatók benne. Emellett neves barátokkal, pályatársakkal folytatott levelezések is helyet kaptak a kiadványban. A találkozón szemelvények is elhangoztak a bemutatott művekből.

Az irodalmi est második részében a napokban megjelent, pénteken kézbe kapott Temetőjárás II. került bemutatásra. Mint Csáky Károly megjegyezte, a temető nyitott könyve az adott településnek.  A sírjelek sokféleségével és a sírfeliratokkal kapcsolatban kifejtette, a sírjelekből kiolvasható a közösség kultúrája.

A Temetőjárás I. a Szövetség a Közös Célokért támogatásával jelent meg 2016 végén, első bemutatására pedig az ipolysági Pongrácz Magyar Közösségi Házban került sor 2016 decemberében. A most megjelent második kötetben huszonhárom temetőt mutat be. Többségük felvidéki településen található, de a magyarországi Kemence, Ipolytölgyes, valamint Ipolydamásd sírhelyeivel is foglalkozik. A kötetben szerepel több ismert ipolysági személyiség nyughelyének ismertetése is. Így olvashatunk a kálváriaépítő Schreiber Aladárról, Gödör Kapisztrán János bencés szerzetes tanárról, avagy Stéger Imre ipolysági plébános sírhelyéről is.

További terveiről szólva Csáky Károly elmondta, jelenleg is több anyagon dolgozik, köztük előkészületben van egy falumonográfia, valamint az Emléktáblák és emlékhelyek következő kötete is.

Az emlékezetes pillanatokban bővelkedő esemény dedikálással és kötetlen beszélgetéssel ért véget.

Pásztor Péter felvételei az eseményről.