Batthyány-Strattmann László emléktáblája (Fotó: B. Vida Júlia)

A rózsafüzér imádkozásával vette kezdetét tegnap a csallóközi település templomában az a minden évben megrendezésre kerülő emlékünnepség, amelyen a faluban egykor élt Boldog Batthyány-Strattmann László grófra, a szegények doktorára emlékeznek. Az istenfélő szemorvos sok embernek adta vissza a szeme világát, és szimbolikus értelemben is – példamutatásával – felnyitotta mások szemét.

Szent példákat állít elénk az Isten, mint amilyen Boldog Batthyány-Strattmann László is, akire ma nagy tisztelettel emlékezünk, kezdte a gróf tiszteletére bemutatott szentmisét dr. Haľko József pozsonyi püspök. Prédikációjában hangsúlyozta, Jézus mindannyiunkra rámutat, és azt mondja: Kövess engem! Akire ma emlékezünk, elfogadta a hívó szót, annak ellenére, hogy meglehetősen nehéz és zilált gyermek- és ifjúkora volt. Huszonöt éves korában Jézus különleges módon rámutatott és azt mondta neki, kövesse őt. A kétezer éves hívás és a néhány évtizeddel ezelőtt megvalósult meghívás bizonyítja, ma is megtörténhet, hogy életünkkel változtatni tudjunk a világon.

Boldog Batthyány-Strattmann László emlékoltára (Fotó: B. Vida Júlia)

„Milyen szimbolikus az, hogy Batthyány-Strattmann László orvosként, szemorvos szakértőként segített az embereknek. A tanúk megerősítik, hogy ő a műtétek előtt és közben is fohászkodott, hogy segítsen neki az Isten. A lelki szemeket is ki akarta nyitni. Szakma, átimádkozott szakma, áldozattal végzett szakma” – mondta a püspök, rámutatva, hogy mindannyian kapunk talentumokat, ezért érdemes a munkánkat áldozattal és szeretettel is végezni, nem csak pénzt várva érte. Gyarapítsuk ezzel mennyei bankszámlánkat!

A Szent István főoltár, előtérben az ereklyével (Fotó: B. Vida Júlia)

A püspök Batthyány-Strattmann László további erényeként említette, nem engedte meg, hogy a házában bárkire is rosszat mondjanak. Leállította a beszélgetést, vagy ha nem tudta a rágalmazást megállítani vagy azt befolyásolni, egyszerűen kiment a helyiségből. Életrajzából is az derül ki, hogy utolsó leheletéig az embereket és Istent szolgálta. Cselekedeteinkkel, szavainkkal, döntéseinkkel járuljunk hozzá mi is szemünk és mások szemének felnyitásához, hogy a szeretet szemüvege által tekintsünk a világra. Példaként álljon előttünk Boldog Batthyány-Strattmann László élete, akinek szentté avatásáért imádkozunk, buzdította a püspök a híveket.

A mise végén a szentéletű orvos ereklyéjének „jelenlétében” hangzott el az ünnepi áldás, amit a pápai és a magyar himnusz követett.

A hívek a rózsafüzér imádkozása közben (Fotó: B. Vida Júlia)

A hívők, a zarándokok, a szentmisén résztvevő lelkiatyák, köztük Kollárik Dávid, Felbár plébánosa, a falu polgármestere, valamint a szentmisén is közreműködő felbári egyházi kórus ezután a templom külső falánál lévő emléktáblához vonult. Itt dr. Haľko József elmondta a dr. Batthyány-Strattmann László szentté avatásáért esdeklő imát és a gróf tiszteletét őrző énekek hangzottak el, majd többen is elhelyezték az emlékezés virágait.

Az emlékünnepség végén a helyi Batthyány-Strattmann László Alapiskolában szeretetvendégség várta a hívőket, ahol kötetlen formában lehetett beszélgetni arról, hogy rohanó, modern világunkban mennyire nagy szükség van arra, hogy szeretettel közeledjünk egymás felé.