Fotó. Csonka Ákos

A napokban új információs útjelző táblák jelentek meg Zselízen. Amellett, hogy sajnos figyelmen kívül hagyják sok itt elő polgár nyelvét, és csak államnyelven szerepelnek rajta az információk, emellett vérlázítóan hibásak.

Az Eszterházy családnak nincs és nem is volt sohasem kastélya, sem mauzóleuma Zselízen. Az illetékesek (a kulturális és a közlekedésügyi tárcánál) nyilván az Esterházy családra gondoltak, csakhogy ők nem sz-szel írták a nevüket.

Amikor azt hittük, ilyen sötétség uralkodik a minisztériumok folyosóin, rá kellett döbbennünk, hogy nem, ennél sokkal sötétebb van. A másik táblán „sv. Juraja” felirat szerepel. Csak a piktogramból következtethetünk arra, hogy templomról van szó, na de Szent György-templom nincs Zselízen, a legközelebb Zsemléren van, az viszont nem 600 méterre van a táblától. Nyilván a Szent Jakab-templomra gondoltak, de azért a Juraj és a Jakub között már elsős is különbséget tud tenni…

(Fotó: Csonka Ákos)

Tovább is van! Egy további táblán Trhyňa szerepel. Trhyňát, azaz Tergenyét 1960-ban egyesítették Nagypeszekkel, mely fúzióból jött létre Sikenica, vagyis Nagypeszek község. A település 1986 és 1992 között közigazgatásilag Zselízhez tartozott. Legjobb tudomásom szerint ma ilyen önálló település nem létezik, csupán falurészként. Ilyet viszont közúti táblán nem szokás feltüntetni. Alig pár héttel ezelőtt Zselíz Garammikola városrésze közúti táblán való feltüntetését elutasította a Nyitrai Közlekedésügyi Hivatal, mégpedig azzal az indokkal, hogy a két városrész – Zselíz és Garammikola – olyannyira egybeolvadt, hogy nem lehet egyértelműen meghúzni a kettő között a határt, pont ugyanúgy ahogy Tergenye és nagypeszek között. Nem vagyok szakavatott urbanista, de nem az az összeolvadás lényege, hogy bár az egyértelmű határvonalak megszűnnek, de attól még kataszterileg ki lehet jelölni? Ha ilyesmit nem tudnak megoldani, hogyan intézkednek egy nagyváros esetében, ahol mondjuk kerületekre van osztva a város, vagy továbbmegyek, hogyan lehet megoldani a gordiuszi csomót, ha egy települést mondjuk kettévágott az államhatár?

Műemlékjelző többnyelvű tábla (Fotó: Kétnyelvű Dél-Szlovákia)

A hiba két minisztériumot terhel, a közlekedésügyit, hiszen az állami utaknak és környéküknek ők a fenntartóik, kezelőik, s a műemlékek révén pedig a kulturális minisztérium is felelős. Az előbbi élén magyar nemzetiségű miniszter (Érsek Árpád), a másikban magyar nemzetiségű államtitkár (Rigó Konrád) székel. De minek, ha a legalapvetőbb feladatokat sem tudják hibátlanul ellátni?

Egy tábla költsége hozzávetőlegesen 60 euró, amit az adóinkból finanszíroznak. Kezdeményezem, hogy Zselíz önkormányzata azonnali hatállyal kérvényezze a hibás táblák kicserélését hibátlanokra és kétnyelvűekre. Több szlovákiai példa igazolja, hogy van lehetőség erre, csak elszántság és (politikai) akarat kell hozzá.