(Fotó: TASR)

Több mint egyhónapos szünet után újra összeült a kormány, hogy megvitasson több törvénymódosító indítványt és kormányrendelkezést.

A 83. kormányülés programján többek között megtárgyalták a szociális vállalkozás új formáját is Szlovákiában, amelynek értelmében a szociális vállalkozásoknak a hátrányos helyzetű álláskeresőknek vagy a fogyatékkal élőknek kell munkát adniuk. A törvényjavaslatot Ján Richter (Smer-SD) munkaügyi miniszter terjesztette a kormánykabinet elé.

Tomáš Drucker (a Smer-SD jelöltje) egészségügyi miniszter a járóbetegmentő-szolgálatok nyilvános minimális hálózatának módosítására és harmonizálására irányuló indítványt terjesztett a kormány elé, valamint alternatívákkal is előállt a megyei önkormányzati jogkörbe tartozó kórházak kedvezőtlen gazdasági helyzetének megoldása érdekében. A miniszter javaslata szerint a meglévő kötelezettségeik lejárta után tehermentesíteni kellene az adósságaik alól, és további intézkedésekkel megakadályozni az újbóli eladósodásukat. Az adósságmentesítés legegyszerűbb alternatívája a miniszter szerint a közvetlen tőkemegerősítés lehet. Ez azonban tiltott állami támogatásnak minősülhet, amely befolyásolja a gazdasági versenyt.

A sokat vitatott „Kutatás és innováció operatív program” is változásokon megy keresztül. Az oktatási miniszter, Martina Lubyová (SNS-jelölt) javaslatainak a megszavazása volt a feltétele az előkészített pályázati felhívások és nemzeti programok meghirdetésének, illetve az operációs program folyamatos megvalósításának.
Ezentúl platformja is lesz Szlovákiában a szlovákiai városok fejlődésének. Ennek feladata elsősorban a városok fejlesztésének elveiről és gyakorlati megvalósításáról folytatott szakmai vita lesz. A platformnak június végéig kell megalakulnia, gesztora a közlekedési minisztérium lesz.

Bizottság alakul az Alexander Dubček-díj átadására

Robert Fico ezentúl állami díjakat adományozhat. Az Alexander Dubčekról elnevezett díjat

Szlovákia társadalmi, kulturális és gazdasági életének fejlődése szempontjából különösen pozitív tevékenységet kifejtő magánszemélyek vagy csoportok kaphatják, a díjjal járó anyagi juttatás nagyságát a törvény a szlovákiai átlagkereset 25-szörösében határozta meg.

Az állami díjra javasoltak kiválasztásában a kormányt az a független bizottság segíti majd, amelynek feladata a beérkező javaslatok értékelése lesz. A bizottság munkáját a kormány által jóváhagyott statútum határozza meg.

A kormány a pénzügyminiszternek feladatul adta továbbá, hogy teremtse elő a díjjal járó anyagiak fedezéséhez szükséges forrásokat.
A bizottság elnöke a megszavazott statútum értelmében maga Robert Fico lesz, akinek a jogkörébe tartozik majd a bizottság tagjainak a kinevezése és leváltása. A bizottságban a gazdasági, oktatási, kulturális, munkaügyi és külügyi tárcáknak is lesznek képviselői, de a Szlovák Tudományos Akadémiának, a Szlovák Rektori Konferenciának és a Sportegyesületek Szövetségének is.
A törvényt, amely lehetővé teszi, hogy a kormányfő állami díjakat adományozzon, tavaly hagyta jóvá a parlament. A jogszabály annak ellenére érvénybe lépett, hogy Andrej Kiska köztársasági elnök nem írta alá. Eddig állami kitüntetéseket csupán a köztársaság elnök adományozhatott. Kiska szerint a törvény ellenkezik Szlovákia Alkotmányával, a parlamenti képviselők azonban megtörték az államfő vétóját.

Változások a bevándorláspolitika terén

Szlovákiában változnak a több mint 90 napra vonatkozó beutazási és tartózkodási feltételek is. A változásokra egy tavalyi uniós irányelv alapján kerül sor. A törvénymódosítás meghatározza a kutatás, tanulmányok folytatása, szakmai előkészület vagy az Európai Önkéntes Szolgálat keretében önkéntes munkát kifejtő harmadik országbeli polgárok jogait, a kutatók esetében pedig a családtagjaikét is.

A belügyminisztérium módosító indítványa megteremti azon diákok, kutatók és családtagjaik számára is a feltételeket, akiknek az uniós irányelv alapján elsőként más tagállam adott engedélyt. Eddig a befogadási szabályok csak a diákokra és a kutatókra voltak kötelező érvényűek, az alapiskolás tanulók, fizetetlen gyakornokok és önkéntesek esetében nem voltak kötelező érvényűek.

A mobilitás lehetősége a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fent említett külföldi itt-tartózkodók esetében nem követelik meg az átmeneti lakhely igazolását Szlovákiában a tartózkodás megkezdésétől számított egy éven belül, amennyiben elsőként más tagállam adott nekik tartózkodási engedélyt.

Azok a diákok, akik befejezték a tagállamban a tanulmányaikat, illetve azon kutatók, akik befejezték a kutatásaikat, kilenc hónapig még a tagállam területén maradhatnak, hogy munkát vállaljanak vagy vállalkozni kezdjenek. A tárca ettől azt reméli, hogy Szlovákia így képzett munkaerőkre tehet szert.

A módosítások értelmében az állam nem adhat ezentúl állandó tartózkodási engedélyt azoknak a külföldieknek, akik nem teljesítik a törvényes feltételeket, hanem csak öt évre szólót.

Ingyenes lesz az apás szülés

Február elsejétől megváltoznak a szülészetnek fizetendő illetékek is, erről is döntött a kormány. Többek között megszűnik az epidurális érzéstelenítésért és az apás szülésért eddig fizetett illeték. A változásokat az egészségügyi miniszter már tavaly év végén jelezte, akkor azonban csak a szülészorvos megválasztásáért fizetett illeték megszüntetéséről beszélt. Ettől azonban végül elállt a miniszter, vagyis ez az illeték továbbra is megmarad. Mint mondta, a döntését az egyes kórházakkal folytatott konzultáció után hozta meg, mivel az illeték egy részét az orvos kapja.

Az még nem dőlt el, hogy az epidurális érzéstelenítést az állami egészségbiztosításból fedezik-e majd. Amennyiben a tárca nem egyezik meg a biztosítókkal, a kórházak fogják azt fedezni.

Az egészségügyi tárca a bababarát kórházak elismerésén is dolgozni fog ebben az évben. Jelenleg csak a csacai kórháznak van ilyen elismerése, de más egészségügyi intézmények is érdeklődnek iránta, fűzte hozzá a miniszter.

(TASR, Aktuality.sk/Felvidék.ma)