Az Irodalmi Szemle idei első számában folytatódik az elmúlt év végi Szabó Lőrinc-tematika, ezúttal fordításelméleti és prózai tanulmányokkal.

Szávai Dorottya a Szabó Lőrinc költészetében jelentkező Baudelaire-hatást, Barna László pedig a Werther-fordításokat vizsgálja. Kemény Aranka a prózai életműben tetten érhető átírás és újraírás technikáit elemzi.

Emellett azonban rendkívül izgalmas szépirodalmi blokkot is találunk: Vida Gergely Hús-triptichonját Kozmár Klára versblokkja követi (többek között a Morpheus művirága című költeménnyel), Mellár Dávid ezúttal szintén verseket, R. Nagy Krisztián pedig (megjelenés előtt álló első kötetéből) novellákat közöl. A januári lapszámban kapott helyet Soóky László kritikája a Komáromi Jókai Színház Zsugori című darabjáról.

A lapszámot Aradský Richard munkái illusztrálják.