A Palóc Társaság díjátadója Budapesten (Fotó: Magyarság Háza facebook)

A Magyarság Házában vasárnap, január 21-én a felvidéki Palóc Társaság nyilvánosságra hozta a 22. alkalommal meghirdetett magyarságismereti pályázatának eredményét. A díjazottak felolvastak a beérkezett dolgozatokból. A műsor az „Eredj, ha tudsz…” verses-zenés előadással folytatódott. Szóba került az elvándorlás problémája a magyar költészetben és zenében az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör és a Fokos zenekar közös műsorában.

„Most is, mint az előző években, sokan gyűltünk össze ősi Kárpáthazánk kies, messzi vidékeiről, nem a határon túlról (ahogy sulykolják belénk), hanem határtalanul, szülőföldünkről. Brassó, Óbecse, Sümeg, Ipolyság, Kisgejőc diákjai bizonyítják, hogy legyünk bár székelyek, bácskaiak vagy palócok, mindnyájan magyarok vagyunk, összetartozunk” – mondta megnyitójában Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke.

Emlékeztetett a 150 évvel ezelőtt született Sajó Sándorra, a trianoni fájdalom költőjének a szavaira: „Magyarnak lenni büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni: nagy s szent akarat!” Mint mondta, ez a tiszta érzés, ez a biztos tudat cseng ki a dolgozatokból, melyeket öröm volt olvasni.

Három korosztályban osztottak ki díjakat. Az első korosztályban a Magyar Kultúra Napja-díjat Kovács Alex a kúlai Petőfi Brigád Általános Iskola diákja nyerte Délvidékről. Kiemelt első díjat Kovács Ákos Imre a berekfürdői Veres Zoltán Általános Iskola tanulója kapott. Első helyen végzett Beszédes Sára (Zenta), Gáspár András (Fülek), Horváth Ervin (Zenta), Pósa Gréta (Magyarkanizsa) és Szabó Kálmán (Nagykőrös).

Kovács Alex dolgozatában arról vall, hogy családjának a magyar nyelv a mindene. „A legnagyobb vagyona, a legszentebb kincse és a biztos, szilárd talpakon álló otthona. Megértettem szüleim törekvését, hogy miért lesz fontos magyarul kiejtenem majd egy napon azt, hogy “szeretlek” és azt az “igen”-t. Mert akkor azzal lezárul a tökéletes kör és megvalósul a mennyei dal által küldött üzenet, a megoldás, hogy … „Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom, a szüleim nyelvét, a gyerekeim hangján, elkopni nem hagyom !” – írta.

Gáspár András Miről mesélnek a romok? címmel írt pályamunkát. „Mi hát egy rom legszebb sorsa? Egyértelműen az, ha megszűnik romnak lenni, de nem szűnik meg lenni. Ha Isten kegyelméből az öregek keze munkáját a fiatalok újra és jóra használják fel, és oltárt építenek a kövekből az Úr nevében…” – zárja sorait.

A második korosztályban a zsűri a Magyar Kultúra Napja-díjat Nagy Lászlónak ítélte oda a révkomáromi Ipari Szakközépiskolából. Kiemelt első díjban részesült Coada Claudia Roxana Barótról, Kávai Áron Magyarkanizsáról, Kukolik András Ipolyságról. Az első helyet az alábbi tanulók érdemelték ki: Izrael Szilárd (Révkomárom), Jablonszký Benjámin (Ipolyság), Kecskés Dávid (Topolya), Lugosi Csenge (Sümeg), Sándor Cynthia (Párkány).

Nagy László Kulcsodról érkezett. Dolgozatának a „Miért vérzett annyi hős fiad?”című témát választotta, s a családja és a környék háborús emlékeit dolgozta fel, úgy ahogyan az inámi Kukolik András is.

A harmadik korosztályban a Magyar Kultúra Napja-díjat ismét Győrfy Hajnalka nyerte Brassóból. Évek óta lenyűgözi dolgozataival a zsűrit. Ezúttal a Mit adott nekem a magyar iskola? címmel írta meg gondolatait. A további díjazottak Szerencsről kerültek ki. A teljes eredménytáblázatot Palóc Társaság_MKN 2018_Eredmény – ITT tekinthetik meg.

Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke elmondta, hogy a több műfajú, párjanincs magyar kultúránk tiszteletére hirdetik meg évről évre, immár 22 éve tanulmányírói pályázatukat, melynek célja a magyarság jövőjét biztosító fiataljaink magyarságtudatának elmélyítése, a szülőföld iránti hűség erősítése bennük, az anyanyelvi képességeik fejlesztése és tehetségük kibontakoztatása.

A műsor kezdetén Kölcsey Ferenc költeményét, a Himnuszt Károlyi Egon óbecsei versmondó adta elő. Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke, a Magyar Kultúra Lovagja megnyitója után Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója üdvözölte a közönséget, akiket aztán Hlavács Réka, ipolybalogi diák énekkel és Nagy Kristóf magyarkanizsai tanuló hegedűszólóval köszöntött. A pályamunkákat, melyekből a nyertesek felolvastak, Batta György, Magyar Örökség-díjas költő, író, műfordító, újságíró, színműíró méltatta. Az értékelést ezúttal is Kolczonay Katalin, egyetemi oktató, az értékelő bizottság elnöke, a Palóc Társaság Tiszteletbeli Tagja végezte. A Magyar Kultúra Napja-díjakat az alkotója Józsa Judit kerámiaszobrász, a Magyar Kultúra Lovagja, a Palóc Társaság Tiszteletbeli Tagja adta át. Az útravalót, Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz! című versét az óbecsei Fokos zenekar és a Petőfi Egyesület zenés irodalmi műsora adta.