(Fotó: pixabay.com)

„Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel!” Ezeket a szavakat mondja ma a katolikus templomokban a pap, miközben hamuval keresztet rajzol a hívek homlokára. Hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjti időszak, a húsvétot megelőző 40 nap, a bűnbánat ideje.

Ma egyúttal szigorú böjti nap is van, napi háromszori étkezéssel és hústilalommal. Legközelebb nagypénteken lesz ilyen szigorú böjt, de faluhelyen az idősebbek közül sokan az egész nagyböjti időszakban minden pénteken tartózkodnak a húsfogyasztástól.

Hamvazószerda arra emlékeztet bennünket, amikor az őskeresztények vezeklésként hamut szórtak a fejükre, hamvazkodtak, ami később az egyházi szertartás része lett. Valamikor, még az ókereszténység idején, a mezítlábas, zsákruhába öltözött nyilvános bűnösöket a püspök a templomba vezette, majd miután a bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut hintett, és kiutasította őket a templomból, s egészen nagycsütörtökig tilos volt a templomba belépniük.

1091-ben rendelte el II. Orbán pápa, hogy a papok hamuval kenjék meg a keresztények homlokát e napon, amihez az előző évi szentelt barka hamuját használják. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. A bűnbánat színe a lila.

(Fotó: pixabay.com)

Nagyböjt lényege – amiről a mai, modern kor embere hajlamos elfeledkezni – az Urunk feltámadására való felkészülés, mégpedig a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és lemondás révén. Ez az őszinte bűnbánat és megtisztulás ideje és egyben az Isten iránti szeretet kifejezése is.

A nagyböjti önmegtartóztatás legszigorúbb változata az ún. negyvenelés volt, amikor is a böjtölő csak negyvenszer evett ebben az időszakban – tehát naponta csak egyszer, naplemente után. Szintén elég szigorú szokás volt, hogy a nagyböjt péntekjein csak hét szem búzaszemet ettek a böjtölők.

A 40 nap a Szentírásban és a keresztény hagyományban az események jelentőségét aláhúzó szám, hiszen Jézus is 40 napot böjtölt a pusztában, mielőtt megkezdte volna nyilvános működését, de ennyi ideig tartott a vízözön is. Negyven évig vándorolt a zsidó nép és Mózes is 40 napot böjtölt a Sínai-hegyen, mielőtt megkapta volna a Tízparancsolatot. Ennyi napos kegyelemidőt hirdetett Jónás próféta Ninivének, a bűnös városnak, aminek lakói bűnbánatuk jeléül böjtöt kezdtek.

A katolikus egyházban a nagyböjti időszak jellegzetes szertartása a keresztúti ájtatosság, Jézus szenvedéstörténetének megjelenítése.

A nagyböjt költőinket is megihlette. Ezt írja például Tompa Mihály Bűnbocsánat című versében:

„Az arc porban hever s a köny ömöl,
A hű vezeklő bűnét látja csak …
S hogy Istenhez fordúl bocsánatért:
Szétválni kezd lelkében szín, salak.
S ha a sziv meglágyult, mint a viasz,
Uj ember lenni a bűnös ha kész.
Felé hajlik az égi irgalom:
Bizzál fiam, bűnöd bocsátva lész!”

Szokások

Nagyböjtkor tilos volt a lakodalom, a bálozás, vagyis mindenféle zenés, hangos mulatság, amire bőven volt lehetőség a farsangi időszakban. Ilyenkor sűrűbben gyóntak és áldoztak a hívők, a templomban halkabban szólt az orgona, s különösen szép szokás volt, hogy a haragosok igyekeztek kibékülni egymással.

A böjt már arra az időszakra esett, amikorra az éléskamrák kifogytak, kevés volt az étel, így aztán az asszonyok abból főztek, ami még maradt. Ez volt a nyers vagy aszalt gyümölcsök, a főtt tészták és az egyik legjellegzetesebb étel az erjesztett korpaleves, a cibere „ideje”. Szokás volt kőtést is készíteni, ami gabonacsírából készül és valóságos vitaminbomba, s amire a kimerült, vitaminhiányos szervezetnek tavasz felé igencsak nagy szüksége van. Újabban egyre több háziasszony veszi a fáradtságot, hogy elkészítse ezt a böjti ételt.

(Fotó: csemadok.sk)

A böjt vége felé szokásban volt, hogy a fiatal lányok megmosakodtak, megtisztálkodtak a patakban, vagy megemlíthető még a Jézus-keresés szokása is, amikor az emberek hajnalok hajnalán felkeltek, vagyis áldozatot hoztak, hiszen lemondtak az alvásról és az erdőt, mezőt járták, a lelki megtisztulás reményében.

A modernkori böjtölés már inkább a tavaszi tisztítókúrákról szól, és pozitívuma, hogy ilyenkor sokan jobban odafigyelnek elesett embertársaik megsegítésére is.

(Forrás: minalunk.hu, sulinet.hu)