Dr Kiss Laszló a Dr. Boleman István által készített térkép előtt (Fotó: Péter József/Felvidék.ma)

Március 22-én a lévai Reviczky Házban került sor a Reviczky Társulás berkein belül működő Léva és Vidéke Helytörténeti Szakosztály immár 101. helytörténeti előadására, melynek témáját Boleman István születésének aznapi 175. évfordulója adta.

Az előadót, dr. Kiss László orvost, orvostörténészt, írót és feleségét Müller Péter, a szakosztály vezetője köszöntötte, kiemelve az előadó több évtizedes orvostörténeti értékmentő kutatómunkáját, gazdag publikációs tevékenységét, valamint a felvidéki és az egyetemes magyar kultúráért végzett fáradhatatlan tevékenységét. A szakosztályvezető nem titkolta örömét, hogy ilyen kiváló személyiség nyitja meg a helytörténeti előadások második százának sorozatát.

Ezt követően dr. Kiss László számtalan kordokumentumot felvonultató gazdag vetített képes előadásában mutatta be híres földink életét. Többek között megtudhattuk, hogy Boleman István, dezséri Boleman János lévai földbirtokos, gyógyszerész és nemes Braunmüller Mária tíz gyermeke közül ötödikként, 1843. március 22-én Léván látta meg a napvilágot. 1852 és 1856 között a lévai piarista kisgimnázium diákja volt, majd a nagygimnáziumot Selmecbányán és Pozsonyban végezte. 1865-ben Bécsben szerzett orvosi diplomát. 1875-től Vihnyén lett fürdőorvos. 1873-ban Pozsonyban feleségül vette özvegy Bähr Károlyné Steinbach Carolinát. Selmecbányán telepedtek le, ahol három fiúk született: Vilmos (1874), Géza (1876) és Béla (1878). Felesége 1879 őszén fiatalon elhunyt. Szakmai tudásával és fejlesztéseivel a vihnyei fürdőt országos hírűvé tette. 1883-ban ő kezdeményezte az új gyógyforrás fúrási munkálatait. Vihnye hírének emeléséhez fürdőorvosának gazdag tudományos, publikációs és közéleti tevékenysége is hozzájárult.

Számos balneológiai műve közül kiemelkedik 600 oldalas „Fürdőtan“ című munkája. Ő rakta le hazánkban a klímaterápia alapjait is. 1890-ben az újonnan alakult Magyar Balneológiai Egyesület szűkebb vezetőségének tagja lett, ahol a fürdőügyi statisztika nemzetközileg is elismert szakértője volt. Köztiszteletben állt, királyi tanácsossá és Bars vármegye tiszteletbeli főorvosává is megválasztották. 1904-ben vonult nyugalomba, majd 1905 elején hunyt el. Sírja Selmecbányán, a Kopogó feletti temetőben ma is megtalálható. A Bars megyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület már 1905 őszén kezdeményezte egy vihnyei Boleman István-szobor emelését. A sok viszontagságot megélt bronzszobor sajnos eltűnt, helyette ma Boleman István kőből készült mellszobra emlékeztet a vihnyei Wellness-gyógyfürdő főbejáratánál annak nagy fejlesztőjére, akit kortársai csak „a magyar fürdők élő lexikonának“ neveztek.

Külön értékét jelentette az előadásnak azoknak a korabeli orvosi és fürdőtani szakmai ismereteknek és eljárásoknak, valamint az 1875. évi magyarhoni fürdők állapotának és felszereltségének a bemutatása, illetve a hozzájuk fűződő anekdoták, melyeket dr. Kiss László nagy szakmai hozzáértéssel, de ugyanakkor mindenki számára közérthetően és érdekfeszítő módon tolmácsolt.

A hálás közönség vastapssal jutalmazta a szép és tartalmas előadást, Müller Péter pedig a Reviczky Társulás nevében egy régi orvosi könyvvel és emlékoklevéllel köszönte meg az előadónak ezt a felejthetetlen délutánt. Majd bemutatta a lévai oktatási intézmények számára készített, dr. Boleman István portréjával ellátott rövid életrajzot is.

A délután további különlegessége volt, hogy ezt követően a hallgatóság átvonult a Reviczky Ház szomszédos közösségi helyiségébe, ahol a „Lévai Történelmi Arcképcsarnok ₋ Gondolati Emléktáblák” állandó tárlat már dr. Boleman István életrajzával és lévai szülőházán gondolatban elhelyezett emléktáblájával kibővítve várta őket. Itt Müller Péter rövid beszédét követően dr. Kiss László és felesége leplezték le dr. Boleman István lévai gondolati emléktábláját, melyet a lévaiak és Reviczky Társulás nevében Novák Margaréta és Gába Zsuzsanna koszorúzott meg. Majd az emlékére gyújtott mécses fénye mellett a jelenlevők egy közös fohászt mondtak a híres balneológus lelki üdvéért.

https://www.facebook.com/pg/felvidek.ma/photos/?tab=album&album_id=1821339271221714