Gálik Gábor és Szamosvölgyi Péter leleplezik az új posztamenst (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

II. Rákóczi Ferenc születésének 342. évfordulója alkalmából emlékünnepségre került sor vasárnap délután Borsiban, melynek különleges jelentőséget adott, hogy a megemlékezés keretében átadták a fejedelem mellszobrának új posztamensét és a felújított talpazatot.

A rendezvény ünnepi szónoka dr. Gálik Gábor, a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint a kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár volt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szénási Lajos, külgazdasági attasé, Magyarország Kassai Főkonzulátusának konzulja.

A főszervező a II. Rákóczi Ferenc polgári társulás, a társszervező Borsi község önkormányzata, valamint a  Csemadok helyi szervezetének együttműködésével megvalósuló ünnepségre érkezők a helyi kultúrotthonban gyülekeztek, majd ünnepi menetben együtt vonultak a fejedelem szülőházához.

Az ünneplők, útban a kastély felé (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

A megemlékezés elején Majoros Jánosné történelmi dallamokat szólaltatott meg tárogatón, majd Mezőssi László a kastély ablakából leadott hagyományos hírlövéssel jelezte: Fiú született!

A magyar és a székely himnusz Bánhegyi István András, a királyhelmeci alapiskola tanulója előadásában hangzott el, vele együtt énekelt a több száz fős emlékező közönség. Ezután Bánhegyi István András elszavalta Tamás István, Tiéd az ország című versét.

Ezt követően Makovics István római katolikus plébános és Gellért Gyula nyugalmazott református esperes, hagyományőrző ezredes közös imára hívta az ünneplő közönséget.

A résztvevőket Varga Anna Tünde, Borsi község polgármestere, és Laczkó Lajos, a II. Rákóczi Ferenc polgári társulás elnöke üdvözölte.

Laczkó Lajos, a II. Rákóczi Ferenc polgári társulás elnöke (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Laczkó Lajos kifejezte örömét, hogy végre sikerült méltóképpen elhelyezni a nagyságos fejedelem szobrát, ami már régen megillette volna Borsi község leghíresebb szülöttét. Mint fogalmazott, előtte azonban sok volt a halaszthatatlan tatarozási munka. „Közben sohasem tévesztettük szem elől a legfőbb célt, a fejedelem szülőházának és a szobor posztamensének felújítását” – mondta.

Hozzátette: Tudták, hogy a teremtő gondviselés nélkül ez sohasem sikerült volna, kellettek hozzá olyan elkötelezett emberek, mint Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere, a gödöllői Varga és Fiai Kft, Gere László budapesti cizellőr mester és Lipovics János győri szobrászművész, no meg sokan mások. „Mindig töretlenül hittünk fejedelmünk jelmondatában: „Iustam causam Deus non derelinquet”, vagyis ”Isten az igaz ügyet sohasem hagyja el”. Mellettünk volt és mellettünk van a gondviselés. Uram hálás szívvel köszönjük, hogy ezt megtehettük, s mindezt megélhettük”- zárta beszédét Laczkó.

Gálik Gábor, helyettes államtitkár (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

A továbbiakban dr. Gálik Gábor mondott ünnepi beszédet, méltatta a történelmi kor jelentős eseményeit, II. Rákóczi Ferenc nagyságát és példaértékű életútját. „Ma itt Borsiban a Nagyságos Fejedelem szülőházánál ünnepelni jöttünk. Összehozott minket a hit, a hazához való hűség és szabadság ereje. Összekapcsol minket, kései utódokat a vezérlő fejedelem iránti tisztelet és a „Cum Deo pro Patria et Libertate”, azaz “Istennel a Hazáért és a Szabadságért”- biztatása. Az emlékmű felavatása felidézi bennünk a fejedelem alakját, s azt a történelmi hitet, amit ő az élete végéig töretlenül vallott”- mondta.

Szénási Lajos kassai konzul hozzászólásában úgy fogalmazott, hogy Magyarország Kassai Főkonzulátusa 18 éves fennállása alatt végig II. Rákóczi Ferenc emlékének méltó ápolásán, illetve szülőházának a felújításán ügyködött. 2010 óta lehet érdemleges tevékenységről beszámolni ezen a téren. A mai ünnepélyes talpazat felavatása a Főkonzulátus, Borsi község és a II. Rákóczi Ferenc polgári társulás közös munkájának az eredménye. Az idén minden bizonnyal elkezdődhet egy komoly munka, melynek köszönhetően megújulhat a fejedelem szülőháza – mondta Szénási.

Szénási Lajos, külgazdasági attasé (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Szénási Lajost követően, emlékező gondolataiban dr. Csatáry György PhD, főiskolai tanár, a kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc főiskoláról, a felvidéki és a kárpátaljai magyarság összetartozására hívta fel a figyelmet.

A rendezvény záróakkordjaként került sor az új posztamens és felújított talpazat ünnepélyes átadásra. Miután dr. Gálik Gábor és Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere leleplezték az alkotást, Gellért Gyula megáldotta a művet.

A teljesen megújult talapzat hátsó részén olvasható a szobor történetének rövid összefoglalása. A munkálatokról  és a kastély felújításáról portálunk már korábban beszámolt.

A posztamensen olvasható a szobor történetének rövid összefoglalása (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Színvonalas kultúrműsorral folytatódott a rendezvény, amelyben az Egri Fertálymesteri testületből Krupa Sándor énekelt, tárogatón Magyar Gyula kísérte. Fellépett továbbá Tóth László – Vass Lajos Aranypáva nagydíjas népdalénekes, a Magyar Kultúra Lovagja.

A programban közreműködtek még a Zempléni Lovas Egyesület és barátaik, a Rákóczifalva Kuruc Hagyományőrzők, a Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület, a Határtalan Örök Értékeinkért Alapítvány, a kisvárdai Kuruc Hagyományőrzők. Jelenlétüknek köszönhetően az ünneplők nagy örömére megelevenedett Rákóczi korának hangulata.

A megkoszorúzott Rákóczi-szobor (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

A kultúrműsort követően a vendégek, a helyi szervezetek, valamint a távolabbról érkező tisztelők és az egész Kárpát-medencéből érkező szervezetek képviselői megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc mellszobrát. Az emlékünnepség hivatalos része a Szózattal ért véget.

A rendezvényről még több képet ide kattintva láthatnak.