Illusztráció

A Katedra Társaság és Alapítvány, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége vezetősége közös nyilatkozat írt alá 2018. március 26-án, Dunaszerdahelyen.

A találkozón a Katedra Társaság és Alapítvány, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetség delegációját Jókai Tibor (SzMPSz) és Pintes Gábor (Katedra) vezetett. Mindkét tárgyalófél kinyilvánította felelősségét és szándékát a szlovákiai magyar oktatásügy minőségének előmozdítása tekintetében. Ennek a gyakorlatban történő megvalósulása érdekében a két szervezet vezetősége a következőkben egyezett meg:

1. A Katedra Társaság és Alapítvány, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége stratégiai partnerként tekint egymásra, ezért a hazai oktatásügyet érintő minden meghatározó kérdésben közösen kívánnak fellépni (közös javaslatok kidolgozása és benyújtása, ill. véleményezése).

2. A Katedra Társaság és Alapítvány, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége kinyilvánította kölcsönös támogatását a másik fél által szervezett rendezvények tekintetében (a rendezvényeken történő aktív rézvétellel, azok népszerűsítése által).

3. A Katedra Társaság és Alapítvány, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
prioritásként kezeli az oktatásügyben szükségszerű korszerűsítés és innováció elméleti és gyakorlati szempontú kidolgozását, és ezeknek a praxisba való fokozatos bevezetését, átültetését. Ennek érdekében a két fél által konkrét téma- és munkacsoport létrehozására irányuló javaslatok megfogalmazására, azok konzultálására kerül sor, melyek elengedhetetlen feltételei a fent említett célkitűzések középtávú megvalósításához.

4. A Katedra Társaság és Alapítvány, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége vezetősége megegyezett abban, hogy minden naptári év végén személyes találkozón értékeli ki és vitatja meg a tervezett, ill. megvalósult együttműködés eredményeit, valamint a jövőben tervezett aktivitások lehetőségeit és konkrétumait.

5. A Katedra Társaság és Alapítvány, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége egyöntetűen értett egyet abban, hogy a két fél között nincs semmiféle olyan nézet-, érdek- vagy véleménykülönbség, mely kizárná a kölcsönös tiszteleten és elfogadáson alapuló együttműködést.