A tisztelet koszorúinak elhelyezése Kutsera József sírhelyén (Fotó: Kubicskó Erzsébet)

Március 4-én Pozsonypüspökin a Szent Miklós-plébániatemplomban szolgáltatott mise keretében, és utána a helyi temetőben a település lakosai a Csemadok helyi alapszervezetének szervezésében  tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, valamint Kutsera József, a magyar szabadságharc  lengyel származású honvédjének emléke előtt.

Kutsera József, a magyar szabadságharc katonája sebesültként a faluban maradt, felépülése után családot alapított és itt élte le becsületben az életét. Sírját az utódai és a Csemadok helyi alapszervezete hősnek kijáró tisztelettel gondozza, emlékét pedig az 1848-49-es  szabadságharcra  emlékezve, a bársonyos forradalom óta márciusban, március idusához kapcsoltan évente megtiszteli.

Ebben az évben a katolikus egyházi mise alatt  egy lengyel pap, Burbela Gergely, az Isteni Ige Társasága Magyar Rendtartományának kőszegi tartományfőnöke emlékezett meg a szabadságharcról és annak lengyel katonájáról. Utána a tiszteletüket kinyilvánítani akarók emlékezést tartottak a település temetőjének  ravatalozójában, majd átvonultak a sírhoz, ahol elhelyezték koszorúikat.

A megemlékezők egy része (Fotó: Kubicskó Erzsébet)

A megemlékezésen jelen voltak Lengyel- és Magyarország  Pozsonyban akkreditált nagykövetségeinek képviselői, Mgr. Andrzej Kapica mérnök ezredes, lengyel katonai attasé és Vida Csaba, PhD  mérnök alezredes, magyar katonai attasé. Mindketten méltató beszédet mondtak és koszorúikat elhelyezték a síron.

Az emlékezést  jelenlétükkel megtisztelték  az albári és pozsonypüspöki polgármesterek, Bereczk Oszkár mérnök, és PhDr. Ožvald  Erzsébet, valamint Szelepcsényi Sándor, akit 1947-ben négyéves gyerekként családjával együtt Magyarországra telepítettek, valamint a szép számban megjelent helybeliek. Sajnos, Kutsera honvéd  faluban élő utolsó leszármazottja (unokája), a 88 éves Foglszinger Margit néni egészségi okokból ebben az évben  nem vehetett részt az ünnepi megemlékezésen ‒  bár az  ünnepi megemlékezésre készülve még ígérte ‒,  de lélekben az emlékezőkkel volt.

A vendégeket és a résztvevőket megtisztelő szavaival fogadta a Csemadok helyi alapszervezetének elnöke, Nagy Elza, az ünnepséget  pedig méltó tisztelettel levezette Jégh Izabella, a Csemadok pozsonyi területi titkára.