Közös kép a 2017-es év legkiválóbb pedagógusairól (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Az előző év legjobb komáromi pedagógusait részesítették elismerésben a mai napon a Tiszti pavilon dísztermében. Az ünnepségen összesen 24 magyar és szlovák alapiskolai tanító, óvónő, valamint a művészeti alapiskola pedagógusai részesültek a városvezetés megtiszteltetésében.

Pikler Mihálynak, a művészeti alapiskola növendékének gitárszólóját követően Stubendek László polgármester üdvözölte a megjelenteket, majd Keszegh Béla alpolgármesterrel és Szénássy Tímeával, az oktatásügyi és kulturális bizottság elnökével közösen adták át a 2017-es év legkiválóbb pedagógusainak járó díjakat.

A komáromi magyar tannyelvű alapiskolák pedagógusai

Elsőként az Eötvös Utcai Alapiskola két pedagógusát díjazták. Vrečič Katalin érdemei közt felsorolták, hogy kiemelkedő eredményeket ért el diákjaival többféle tantárgyversenyen, így például a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyen, vagy a Bendegúz NyelvÉsz megyei fordulóján. Kollégája, Tóth Tibor tehetséggondozó, sokrétű tevékenységét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Katedra Vámbéry Ármin földrajzverseny országos helyezése mellett rendszeresen díjazottak diákjai a Duna Menti Tavasz országos báb- és színjátszó fesztiválon a Tekergők Bábcsoportjának tagjaiként, melynek vezetője is.

Madarász Zsuzsanna, a Munka Utcai Alapiskola díjazott pedagógusa (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A Jókai Mór Alapiskola tanárai közül Skuta Szilvia és Jóba Tamás részesültek a városvezetés elismerésében. Skuta Szilvia méltatásában hangsúlyozták, hogy újszerű módszereket alkalmaz tanítási óráin, valamint drámapedagógiai elemekkel teszi színesebbé oktatói-nevelői munkáját. Diákjai eredményesek a matematikai és a szlovák nyelvű versenyeken. Jóba Tamás történelemóráin fejleszti a tanulók vitakészségét, akik a helyi Nec arte nec marte regionális verseny rendszeres résztvevői és dobogós helyezettjei. Tanítványai eredményes résztvevői a hazai és nemzetközi sakkversenyeknek, emellett az iskolai diákparlament megalapítása is a nevéhez fűződik.

A Munka Utcai Alapiskolából szintén két kiváló tanárt részesítettek elismerésben. Madarász Zsuzsanna alsó tagozatos pedagógus tanulói eredményesen szerepelnek az alsó tagozat számára meghirdetett matematikai, mesemondó és magyar nyelvi versenyeken. Az iskola másik kitüntetett tanára Búzás Zsuzsanna lett, aki nagy hangsúlyt fektet a differenciált oktatásra, figyelembe véve a tanulók képességeit és lehetőségeit. A tehetséges tanulókkal tanítási órákon kívül is foglalkozik, tanulmányi és művészeti versenyekre készítve fel őket szlovák és magyar nyelvből egyaránt. A Jazyk a hra nevű verseny megálmodója és szervezője, ezzel is motiválva a tanulókat a szlovák nyelv tanulására.

A pedagógusnapra készíttetett egyedi emléktárggyal és oklevéllel jutalmazzák a városi fenntartású intézmények pedagógusait (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A komáromi szlovák tannyelvű alapiskolák pedagógusai

A Komenský Alapiskolából is két pedagógust díjaztak.  Katarína Vargová tanítványait szavalóversenyekre és biológiai versenyekre készíti fel eredményesen. Ő maga is szervez regionális és országos jelentőségű versenyeket és programokat is, szorosan együttműködve az óvodákkal. Az alapiskola másik díjazott pedagógusa František Sudora, aki már 35 éve oktatója ennek az intézménynek. Több évtizedes munkáját az új lehetőségek és módszerek keresése jellemzik,  munkájával hatékonyan ösztönözve diákjait, akik elmaradhatatlan résztvevői az évente megrendezésre kerülő  sportversenyeknek.

A Határőr Utcai Alapiskola kitüntetett pedagógusa, Alžbeta Kolláriková érdemei közül kiemelték kreativitását, pozitív motivációit, innovatív módszereit, melyekkel sikeresen fejleszti a tanulók készségeit, ismereteit és képességeit. Vezeti az iskola énekkarát, diákjai számos díjat nyertek a megyei és kerületi énekversenyeken. Júlia Bundová, az iskola másik díjazott tanára a számítástechnika koordinátoraként készíti fel tanulóit a Műszaki Olimpiai Játékokra és a Fizikaolimpiára. Tanítványait sikeresen készíti fel a Robolab a FLL (First Lego League) versenyre.

A Víz utcai Tulipán Óvoda pedagógusa, Vörös Bathó Éva fogadja a polgármester gratulációját (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A Rozmaring Utcai Alapiskola kitüntetett pedagógusa Lívia Markovicsová az iskolai diákparlament koordinátora, különböző szakkörök és nyári táborok, szabadidős tevékenységek vezetője és szervezője. Kolléganője, Marta Kecskésová a tehetséggondozásban ért el kiemelkedő eredményeket diákjai felkészítése révén, akik az utóbbi két tanulmányi évben első helyen végeztek a regionális szavalóversenyen. Kecskésová nevéhez fűződik több olyan városi projekt is, amelyek célja az olvasás népszerűsítése a gyermekek körében. Az elmúlt években ő kezdeményezte az Olvassunk a gyerekeknek akciót, az idén az Éjszaka Andersennel projekt koordinátora volt Komáromban.

A magyar nevelési nyelvű komáromi óvodák díjazott pedagógusai

A magyar nevelési nyelvű komáromi óvodák pedagógusai közül Trencsik Katalin, az Eötvös Utcai Óvoda igazgatónője részesült elismerésben, mivel vezetése alatt az intézmény magas színvonalú oktatási eredményeket ért el. Szintén díjazták Tóth Zsuzsanna munkáját, aki 42 éve óvónő a Komáromi Kacz utca 33-as szám alatti óvodában. Kitüntetésben részesült a Ferencesek Utcai Óvoda igazgatónője, Barta Ildikó, akinek a gyermekek és szüleik felé nyitott, kreatív munkáját méltatták a díj átadásakor. A Víz Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda pedagógusai közül idén Vörös Bathó Éva érdemelte ki az elismerést szakmai rátermettségének köszönhetően.

Stubendek László polgármester pezsgővel köszöntötte a díjazott pedagógusokat (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A szlovák óvodák díjazott pedagógusai

Az Eötvös utca 64. sz. óvoda két óvónőjét is felterjesztette a díjra: Katarína Tichá és Eva  Urbanová  –mindketten 39 éve dolgoznak az intézményben – gyermekek sokaságát készítették fel a sikeres iskolakezdésre. A legjobb pedagógusnak járó díjban részesült a népszerű Kapitány Utcai Óvoda igazgatónője, Zlatica Libaiová, valamint kolléganője Eva Mádelová is. A szlovák és magyar nyelvű osztályokkal is rendelkező Béke Utcai Óvoda igazgatónője, Danka Záhumenská, valamint munkatársa, Gabriela Chovančáková is részesült a legkiválóbb pedagógusok díjában.

A Komáromi Művészeti Alapiskola díjazottai

A Komáromi Művészeti Alapiskola két fiatal pedagógusát is díjazták. Petra Pavlovičová táncpedagógust, akinek diákjai rendszeresen szerepelnek az iskolai, városi és regionális rendezvényeken, valamint járási, országos és nemzetközi táncversenyeken. Az intézmény másik pedagógusa, Eva Sýkorová jelenleg furulya- és fuvolajátékot, valamint zeneelméletet oktat. Tanítványai rendszeres szereplői az iskola házi és nyilvános hangversenyeinek, nevelőkoncertjeinek, valamint a kiállításmegnyitóknak. Növendékei hazai és nemzetközi versenyek eredményes résztvevői.