Ülésezik a Kassa megyei önkormányzat (Fotó: kosicednes.sk)

Valahogy így néz ki a Kassa megyei önkormányzat munkája, amely a tényleges intézkedések, a költségvetés megszavazása és igazságos elosztása, észszerű megegyezések helyett inkább arról szól, hogy ki mennyit tud megkaparintani saját céljaira, mit tud elérni önmaga elképzeléseinek a megvalósítására, mit tud rákenni a másikra. Hol maradnak itt a választópolgárok érdekei?

A Kassa megyei önkormányzat ülésén a képviselők két óra hosszáig minden egyébről tárgyaltak, de a költségvetés témáját kerülgették, mint macska a forró kását. Rastislav Trnka felhánytorgatta, hogy a 234,5 millió eurós költségvetés-tervezet 95 százalékban másolja azt, amit elődje Zdenko Trebuľa rájuk hagyott.

A Smer-SD képviselője, Ján Jakubov azt nehezményezte, hogy a költségvetés tervezetében nem szerepelnek külön a pénzügyi tételek. Trnka azzal vágott vissza, hogy ebben az ügyben tegyen panaszt az elődjénél és csodálkozott, hogy egy évvel ezelőtt a költségvetés jóváhagyásánál ez nem jelentett gondot.

Összességében több módosító javaslat, mint a 16 év alatt

A Smer képviselői a költségvetési tervezettel kapcsolatosan nyolc módosító javaslatot említettek, ami több mint az elmúlt 16 év alatt elhangzott. Jaroslav Hlinka független képviselőt az lepte meg, hogy a képviselők javaslataikat az önkormányzatnak teszik meg. Ugyanakkor a bizottságok ülésein a költségvetés minden ellenkezés nélkül átment,
csupán egyetlen esetben voltak kifogások, a többi kilencben nem.

Az önkormányzatban például elfogadták Róbert Puci (Smer-SD) két módosító javaslatát, aki kezdeményezte, hogy egymillió eurót ütemezzenek át a központi tartalékalapba. Csanya polgármesterének Michal Rečkának (Smer-SD) sikerült elérnie, hogy a megye igényeljen 550 000 euróval magasabb hitelt az Európai Befektetési Banktól a Csanya-Haniszkói út megjavítására. Pataky Károly, a Most-Híd képviselője pedig elérte, hogy a központi tartalékalapból 30 200 eurót kapjon Királyhelmec a múzeum udvarának rendezésére.

Jakubovnak és Lenártovának egy szavazat hiányzott

Ján Jakubov indítványa azonban egy szavazaton elbukott, amikor azt kérte, hogy a tartalékalapba ütemezzenek át 200 000 eurót a Strojárenská 3-as számú épület bérleti díjából és a Kassa megyei önkormányzat Kreatív centrumának megtakarításaiból. Ugyanúgy egy szavazaton múlott Renáta Lenártová a Smer-SD klubja vezetőjének javaslata is, aki a kassai óvárosi egészségügyi központ liftjeire előirányzott 60 000 eurót a Jazero és a Furča városrész egészségügyi központjainak felújítására osztaná meg.

Éppen Lenártová javaslata váltotta ki a leghevesebb vitát, Lenártová Kassa alpolgármestere ugyanis odáig ment, hogy indítványozta Trnka azon jogkörének megvonását, hogy akárcsak elődje Zdenko Trebuľa, rendkívüli esetekben és súlyos körülmények között dönthessen a megye költségvetése 10 százalékának felhasználásáról.

A sértett úr szelleme

“Úgy érzem, mintha önöket Pozsonyból a sértett úr mobiltelefonon keresztül irányítaná” – jelentette ki Igor Petrovčík (Spolu) a kassai alpolgármesternőnek címezve, aki szerint az előállt helyzet a gyerekek a homokozóban felállásra hasonlít. A jobboldali és független képviselők klubjának vezetői, Rastislav Javorský és Jaroslav Poláček megkérdezték a Smer képviselőit, hogy hasonló javaslatokat előterjesztettek volna-e akkor is, ha Trnka helyén Richard Raši ülne.

Poláček azzal érvelt, hogy a kassai polgármesternek joga van a költségvetési összeggel gazdálkodni. Lenártová nem értett egyet a kifogásokkal, hogy az ő javaslatának
elfogadása esetén a megyefőnök nem tehetne anyagi juttatásokat természeti katasztrófáknál.

Az alpolgármester a javaslatával kapcsolatos minden bírálatot visszautasított. “A katasztrófahelyzetek más elbírálás alá esnek, elég lehetne ezekről utólag dönteni. Mi itt a jogkört nem vetettük el, csak átruházzuk az önkormányzatra, amely a felhasználható pénzösszegről döntene. Azt akartam, hogy az átlátható legyen. Kassa és a megyei
önkormányzat költségvetése nem hasonlítható össze, hiszen a város költségvetése alacsonyabb. A polgármesternek vannak lehetőségei, de a megyével összehasonlítva lényegesen kevesebb” – mondta a Smer képviselői klubjának vezetője.

Végül Lenártová indítványát nem szavazták meg, a jelenlevő 23 képviselőből a Smer és a HÍD képviselői ugyan mellette szavaztak, de a többi társuk nem.

Másként volt azonban a költségvetés megszavazásánál, amelyet az 56 jelenlevőből 46-an megszavaztak. A Most-Híd hat képviselője tartózkodott a szavazástól. Kivételt Rozsnyó polgármestere Pavol Burdiga képezett, aki a jobboldaliakkal és függetlenekkel megszavazta
a megye költségvetését. Ugyanígy megszavazták a Smer klubjának tagjai, Róbert Puci, Roland Szabó és Ján Jakubov kivételével.

“A képviselőknek láthatóan nem volt ínyükre a költségvetés ilyen formája, ahogy azt a Kassa megyei önkormányzat volt elnöke Zdenko Trebuľa ránk hagyta. A költségvetés még a módosító javaslatokkal együtt sem kivitelezhető és az egyes tételek sem ülnek benne. Elemeznünk kellene, de már most előrebocsátom, hogy nem írom alá” – jelentette ki
Trnka megyei elnök.

További érzékeny pontja Kassa megye önkormányzatának az április 23-án harmadszori próbálkozás után az egészségügyi bizottság élére megválasztott Renáta Lenártová személye.

Trnka vele kapcsolatosan elmondta, hogy kinevezését nem hagyja jóvá. “Működő bizottságokat akarunk, Lenártová képviselő asszony pedig még a bizottsági tagságából eredő munkájával sem birkózott meg.” Ezt azzal kapcsolatosan hangsúlyozta, hogy nemrégiben Anna Jenčová a Kassa városi területfejlesztési és idegenforgalmi bizottság elnöke javasolta Lenártová tagságának törlését ebből a bizottságból. Arra hivatkozott, hogy Lenártová az elmúlt három és fél évben egyetlen bizottsági ülésen sem vett részt. Ennek ellenére Jenčová kezdeményezését a városi képviselők nem támogatták.

Lenártová rögtön ellentámadásba indult és felhánytorgatta, lehetetlenségnek minősítette, hogy a képviselők többsége megválasztotta őt az egészségügyi bizottság élére, Trnka pedig
továbbra is kétli, hogy alkalmas személy lenne erre a posztra, hiszen eddig arra sem volt ideje, hogy Kassán a bizottsági üléseken részt vegyen.

“A következő megyei önkormányzati ülés egyik pontja újra az egészségügyi bizottság elnökének megválasztása lesz, felkérem a képviselőket, tegyenek javaslatot olyan személyre, akinek lesz ideje a munkára.”

Az alpolgármesternőnek azonban meggyőződése, hogy a megyei elnök ellenkezése sem lesz akadálya annak, hogy megkezdje a munkáját az egészségügyi bizottságban. „Demokratikusan megválasztottak, négy vokssal többet kaptam, mint Fulková. Kivárom a következő tíz napot, ha Trnka nem írja alá a kinevezésemet, akkor az ügyészséghez fordulok jogorvoslatért – jelentette ki Lenártová.

Kassán tehát zajlik a sárdobálás.

(sme.sk/TASR/Felvidék.ma)