A szabadtéri keresztút egyik állomása (Fotó: Zilizi Kristóf)

Mosonmagyaróváron nagypénteken immár ötödik alkalommal rendezték meg a kétórás szabadtéri keresztutat. A menet a mosoni plébániatemplomtól indult őexcellenciája dr. Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezetésével, aki  az egyes alkalmi, kihelyezett stációknál az elmélkedéseket, imákat mondta. A keresztúton részt vettek pozsonyi zarándokok is. 

Mint ismeretes, a mosoni Nepomuki Szent János-templomtól – mely előtt Szent István szobra ékeskedik a millennium évétől – eléggé messze (3,5-4 kilométernyire) esik a magyaróvári Szűz Mária Királynő- és Szent Gotthárd-templom. A résztvevők soraiban minden korosztály képviselve volt, a legfiatalabbaktól a nyugdíjasokig. Az első állomás a mosoni Erzsébet tér közelében volt, a „Moson 1000 éves” feliratú emlékkőnél, majd rögtön mellette, a Királydomb utcai kápolnánál hajtott térdet a menet. A harmadik állomás a piactér melletti Szent Rozália-kápolna előtt volt, melynek bejáratánál az első világháborúban elesett mosoni hősök névsora olvasható.

Az evangélikus templom mellett található Trianon-keresztnél (Fotó: Zilizi Kristóf)

Innen már a Szent István király útján haladt tovább a másfél száz főből álló zarándoksereg, ahol a piarista iskola diákjai által felmutatott festmények mellett álltak meg. A képek mindig az aktuális állomás, keresztúti stáció történéseit ábrázolták. A diákoknak a koordinálási munkálatokban Fitus Tibor, a magyaróvári Piarista Gimnázium igazgatóhelyettese segített.

A Karolina Kórháznál is volt egy  megálló; itt néhány beteg és ápoló is csatlakozott egy kis időre a menethez. A következő állomás az evangélikus templom területén lévő, 2003-ban emelt Trianon-keresztnél volt, ahol minden évben  megemlékeznek a gyászos eseményről. Közben nagypénteki szertartást végzett az evangélikus templomban Kiss Miklós mosonmagyaróvári esperesplébános.

A Magyar utcán haladva az egyházi és laikus személyek megérkeztek a magyaróvári templomhoz. Az egyes állomások között váltakozva imádkozták a rózsafüzért a kísérő lelkiatyák – Kapui Jenő mosoni, Bodó Zoltán magyaróvári plébánosok; a káplánok, kispapok – vezetésével, továbbá az ilyenkor megszokott 78-as „Áll a gyötrött Istenanya” kezdetű éneket énekelték.

A menetben felvidéki magyar hívek is voltak (Fotó: Zilizi Kristóf)

A végén Giesswein Sándor (1856-1923) pápai prelátus, politikus, író, társadalomtudós, keresztényszocialista politikus, országgyűlési képviselő, 1916-tól 1921-ig a Szent István Akadémia elnöke, a Magyar Országos Eszperantó Egyesület elnöke mellszobra előtt fohászkodtak. Ezután bevonultak a Szent Gotthárd-templomba, ahol Bodó Zoltán somorjai származású plébános megköszönte a püspök úrnak a keresztúti ájtatosság elvégzését, a híveknek pedig, hogy szép számban részt vettek a keresztúton.

András püspök egy megszívlelendő gondolattal búcsúzott a hívektől, miszerint „igyekezzünk még jobban szeretni azokat, akik még köztünk vannak földi életpályánk során, de ugyanúgy vágyakozzunk a már az örök világosságba elköltözött testvéreinkkel való találkozásra”. Végül püspöki áldását adta a hívekre és kijövet egy-két szót váltott is velük.