Illusztráció (Fotó: pixabay.com)

A családnak az európai értékrendben elsőrendű jelentősége van. Ennek ellenére a közfelfogásban változások tapasztalhatók a szülői szerepek megítélése tekintetében.

A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete anyák napja alkalmából közzétette annak a közvélemény-kutatásnak az eredményét, mely társadalmi összefüggéseiben vizsgálta az anyaszerepet. A felmérésből kitűnik, hogy egyre többen vannak, aki megértéssel fogadják, ha egy nő gyermeket szeretne, de egyedül, apa nélkül kívánja felnevelni. Ezzel a megkérdezettek 37,6 százaléka ért egyet.

„Nő azok száma, akik megértéssel fogadják a nők ezen döntését, ami egyben azt jelenti, hogy gyengül az anyaszerep házasság keretein belül történő vállalásának uralkodó tendenciája. Ismét többen lettek azok (a megkérdezettek 21,2 százaléka), akik úgy vélik, a házasság elavulóban lévő intézmény, bár szerencsére az ellenkező vélemény az uralkodó (77,7 százalékban), ismertette a felmérés eredményét Mária Suríková, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének dolgozója.

Itt mindenképpen érdemes megjegyezni azoknak a címére, akik a házasság intézményének elavultsága mellett teszik le a voksukat, hogy a gyermeket egyedül vállalóknak egyedül kell megoldást találniuk azokra a mindennapos kérdésekre és helyzetekre, melyekre sokszor még két ember is kevés. Boldogulni az óvoda és az iskola, a munkahely, a családfenntartás, az érzelmi és egészségügyi szükségletek útvesztőiben, támasz, segítség nélkül… Nem beszélve arról, hogy a gyermeknek minden kétséget kizáróan szüksége van (lenne) minkét szülőre. De térjünk vissza a felmérés további eredményeire.

A megkérdezettek véleménye alapján megállapítható az a pozitív tény is, hogy a gyermek szerepének megítélése, fontossága a nő életében erősödő tendenciát mutat a társadalomban. Arra a kérdésre, miszerint: „Úgy gondolja, hogy a nő élete a gyermekvállalással teljesedik ki, vagy nem feltétlenül?“ a megkérdezettek 62,4 százaléka válaszolta, hogy a nőnek szüksége van gyermekre, 34,8 százalékuk pedig úgy vélte, nem feltétlenül.

A munka és a gyermekvállalás viszonyát tekintve a „A munka fontos, de a nők többsége háztartást vezetni és gyermeket nevelni is akar“ megállapítással a válaszadók több mint 20 százaléka teljesen egyetértett, csaknem a fele inkább egyetértett és 21,9 százalékuk inkább nem, több mint öt százalékuk pedig egyáltalán nem értett egyet.

A megkérdezettek többsége úgy vélte, nem válik a gyerekek és a családi élet kárára, ha az anya munkaviszonyban van. A „Ha az anya munkába jár, az hátrányt jelent a gyerekek számára“ megállapítással a válaszadók 36 százaléka értett egyet, míg 62,2 százalékuk nem. Hasonlóan nem ért egyet a közvélemény azzal sem, hogy a családi élet szempontjából hátrányos lenne, ha a nő dolgozik. Ezzel az állítással a megkérdezettek több mint 60 százaléka nem azonosul.

(TASR/Felvidék.ma)