Katedra Történelemverseny országos döntője (Fotó: Katedra)

Május 3-án zajlott Dunaszerdahelyen a Katedra Történelemverseny országos döntője, melyben a levelező fordulókban legjobb eredményt elért csapatok vettek részt.

„A verseny idén mérföldkőhöz is érkezett, hiszen belépett a harmadik decenniumába. Mint ismert, az ország magyar iskoláinak egyik legsikeresebb levelezős tantárgyversenyét az 1997/1998-as tanévben indította útjára Simon Attila, s az első évad témája a honfoglalás és az Árpád-kori Magyarország története volt. Akkor még 7 fordulón át oldották a feladatokat a tanulók, s több mint háromszáz diák kapcsolódott be a versenybe. A versenyt rajta kívül még Földes József és Presinszky Ágnes történelemtanárok szervezték lelkesen évről évre” – tájékoztatott Angyal László, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola történelemtanára, aki 2017 augusztusától látja el a szervezési feladatokat.

Mint megtudtuk, az idei évfolyamba 35 iskola 49 csapata kapcsolódott be. A tanulók öt fordulóban mérhették össze tudásukat. A verseny idei témája – a folytonosság megtartása végett – a reformkor és az 1848/1849-es szabadságharc története volt.

„Az idei verseny rövid korszakot ölelt fel, így kiváló alkalmat adott arra, hogy részletesebben is megismerkedhessenek a diákok a témával. A tanárok feladata volt elérni, hogy a diákok örömmel vegyenek részt a történelem megismerésében, s ne váljon a tantárgy pusztán az ismeretek mechanikus közvetítőjévé. Nélkülük bármilyen színes és gazdag tankönyv holt anyag. Ha a tanár jól teszi a dolgát, akkor a múlt eseményei is színes aktualitásokká válnak, a történelem tanítása pedig könnyedebbé és játékosabbá. A verseny azt a célt volt hivatott elérni, hogy a diákok és a tanárok együttesen tárják fel a választott történelmi korszak eseményeit” – mondta Angyal László.

Katedra Történelemverseny országos döntője (Fotó: Katedra)

A döntőben a legjobb 20 csapat vett részt, hogy még egyszer megmérettessenek a legeredményesebb csapatokkal szemben, amelyek a következő iskolákat képviselték: Katona Mihály Alapiskola, Búcs; Kováts József MTNYA, Bátorkeszi; Munka Utcai MTNYA, Komárom; Alapiskola és Óvoda, Eperjes; Nagymagyari MTNYA; Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Diósförgepatony; Kazinczy Ferenc MTNYA, Tornalja; Selye János Gimnázium, Komárom; Széchenyi István Alapiskola és Óvoda, Felsőszeli; Zselízi MTNYA; Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár; Jedlik Ányos Alapiskola, Szimő; Alapiskola, Lakszakállas; Alapiskola és Óvoda, Nádszeg; Borsos Mihály MTNYA, Nagyfödémes; II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta; Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda, Csicsó; József Attila Alapiskola és Óvoda, Vásárút; Kóczán Mór Alapiskola, Csilizradvány; Alapiskola, Felsőpatony.

A tízfordulós verseny délelőtt kilenckor vette kezdetét a dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskolában. A verseny új szervezője, Angyal László köszöntötte a csapatokat és felkészítő tanárokat. Az egyes fordulókban a tanulóknak egy-egy feladatlapot kellett kitölteniük a rendelkezésükre álló időben.

„A diákok keresztrejtvényt fejtettek, vaktérképpel dolgoztak, képet ismertek fel, fogalmakat magyaráztak, időrendőrök voltak, csatákat azonosítottak. Ezt követően a felkészítők segítségével közösen javították a feladatlapokat, melyek alapján kialakult a csapatok végleges sorrendje” – tájékoztatott Angyal László.

A legeredményesebb csapatnak a Bátorkesziről érkezett Társalkodási Egylet bizonyult a Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolából, tagjai Cséplő Orsolya, Szombath Máté és Nátek Panna voltak, felkészítő tanáruk pedig Pelle István. A második helyen a Nemes Ifjak Társasága végzett a búcsi Katona Mihály Alapiskolából, melynek tagjai Bóna Szabina, Soós Péter és Szendi Emese voltak, felkészítő tanáruk ugyancsak Pelle István volt. A harmadik helyen – azonos pontszám alapján – két csapat osztozott: a komáromi Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Hídépítők nevű csapata Keserű Borbála, Balahó András, Banský Máté felállásban, felkészítő tanáruk Szabó Kinga, valamint a vásárúti József Attila Alapiskola és Óvoda Reformerek 2 csapata Tóth Mónika vezérletével, tagjai Bugár Noémi, Nagy Ferenc Márk és Menző Márk voltak.

Katedra Történelemverseny országos döntője (Fotó: Katedra)

„A legeredményesebb csapatoknak és felkészítő tanáraiknak szívből gratulálunk! Elismerésre méltó viszont minden egyes csapat hozzáállása, lelkesedése és teljesítménye is. Külön köszönet illeti azon kollégákat, akik már a verseny elindítása óta állandó résztvevői a döntőknek, s szinte minden évben bekapcsolódnak diákjaikkal a történelemversenybe. Arra biztatunk minden iskolát és történelmet kedvelő tanulót is, hogy vegyenek részt a Katedra Történelemverseny jövő évi megmérettetésein is! Töretlenül bízom abban, hogy együttesen, kellő elszántsággal folytatódhat a verseny sikertörténete a következő években is” – tette hozzá Angyal László.