(Fotó: Pósa Homoly Erzsó)

A 2000-ben indult, negyedévenként megjelenő Gömörország című folyóiratot a megszűnés veszélye fenyegeti. Az ok a Kisebbségi Kulturális Alap döntése.

Az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően, visszafogott, reális költségtervezetet készítettünk. Az elfogultság, részrehajlás érzékeltetése miatt, noha nem szívesen, de kénytelen vagyok összehasonlítást tenni. Az ugyancsak negyedévenként megjelenő Fórum Társadalomtudományi Szemle részére igényelt 25 760 euró kapcsán a tanács erényként emelte ki a költségvetés visszafogott, mértékletes voltát. Értékelte is ezt, hiszen az igényelt támogatás 89 százalékának a megítélését javasolta a lap számára. A Gömörország 11 356 eurónyi költségvetése esetében (amely a Fórum Társadalomtudományi Szemle részére igényelt összegnek mindössze 44%-a) ezt az észrevételt nem tartotta említésre érdemesnek, sőt: az igényelt támogatásnak csupán 70%-át látta helyénvalónak és indokoltnak. A Beke Zsolt, Csanda Gábor, Lovász Attila, Molnár Anna, Sidó Árpád összetételű tanács javaslatát Molnár Norbert, az Alap igazgatója megerősítette.

Az Alap szabályzata szerint a támogatásra javasolt összeg meghatározásánál a szakmai tanács köteles tekintettel lenni a pontozás eredményére. A Gömörország pályázata a lehetséges 500 pontból 474 pontot kapott. (Fentebb vastagon van szedve azok neve, akik a projektet pontozták.) Ez a Kalligram után a 2. legmagasabb pontszám. A Fórum Társadalomtudományi Szemle esetében a pontszám összege 434.

Az eljárás szabálysértő volta, s a folyóiratot igen hátrányosan érintő döntés ténye, megítélésem szerint, nyilvánvaló. Bár okát nem tudhatom, óhatatlanul felmerül az emberben a gyanú, hogy talán a folyóirat konzervatív-keresztyén szellemisége nem volt ínyére egyes tanácstagoknak.

A lapgazda Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület, illetve a Gömörország szerkesztőbizottsága nevében köszönöm szerzőinknek, olvasóinknak és támogatóinknak, hogy 18 éven át megtiszteltek a bizalmukkal.

Remélem, hogy ősszel lehetőség lesz egy összevont lapszám megjelentetésére. Azt, hogy 2019-ben lesz-e folytatás, nem tudhatom. Viszont kénytelen vagyok leszögezni, hogy a Gömörország további sorsa ezek után aligha lehet egy magát liberálisnak mondó kör politikai színezetű döntésének a függvénye.

A szerző a folyóirat felelős kiadója, főszerkesztője.