Nepumuki Szent János szobra Nagymadon (Fotó: Horváth Annamária)

Ünnepi szentmise keretében szentelték fel Nepomuki Szent János szobrát Nagymadon. A harangok a nagymadi római katolikus templomba hívták a híveket május 20-án, ahol az ünnepi szentmisét Mgr. Szalay Gyula esperes celebrálta, és ennek keretében szentelte fel a templom védőszentjének szobrát is.

Az ünnepi szentmisén részt vett Mons. Szakál László dunaszerdahelyi esperesplébános is, aki köszöntötte a híveket. Ünnepi szentbeszédet mondott Mgr. Szalay Gyula esperes úr is, aki méltatta a Szentlélek eljövetelének ünnepét és kitért Nepomuki Szent János életére.

A szobor felszentelése után Bc. László Gábor, Nagymad község polgármestere mondott ünnepi beszédet: „Örömteli nap ez számunkra, hiszen közös akaratból, összefogásból született szobrot avatunk, katolikus templomunk védőszentjének, Nepomuki Szent János vértanúnak a szobrát. Ékes bizonyítékát annak, hogy nagy dolgok születhetnek akkor, ha sok-sok szív egy ütemre dobban és a közös gondolat közös akarattá, majd teremtő erővé formálódik. Ez történt most a községünkben, hála azoknak, akik mertek nagyot álmodni és azoknak is, akik melléjük álltak” – kezdte beszédét, majd így folytatta: „Az 1800-as évek derekán, amikor elődeink ezt a templomot emelték, a templom védelmezésére pedig Nepomuki Szent Jánost kérték, akit a legenda szerint IV. Vencel cseh király megkínzatott, majd a Moldva folyóba dobatott, mert nem szegte meg a gyónási titkot és nem árulta el a királynak, mit gyónt neki a királyné. Ám a folyó vize csodával határos módon leapadt, így Nepomuki Szent János testét megtalálták. 1393-at írtak akkor, s testet a prágai Szent Vid-székesegyházban temették el. 1721-ben avatták boldoggá, s 1729-ben emelték a szentek sorába. A prágai Károly-hídon áll a szobra, mutatóujját az ajkára téve hirdeti azok boldogságát, akik szavukkal soha nem vétettek.”

A szentmisét Mgr. Szalay Gyula esperes celebrálta, és ennek keretében szentelte fel a templom védőszentjének szobrát is (Fotó: Horváth Annamária)

Beszédének további részében kiemelte: „A községünkben élő katolikus hívek tulajdonképpen ezzel a szoborral tisztelegnek elődeik és az ő akaratuk előtt, méltóképpen állítva emléket annak, hogy őseiktől kapott hitük töretlen, s kiállta az idő próbáját. Egy közösségi összefogás olyan példájának lehetünk tanúi, melyre méltán lehetnek büszkék elődeink, s mely a jövőre nézve példaként szolgálhat a fiatalabb generáció számára. Áldás kísérje mindazok útját, akik ennek az összefogásnak a részesei voltak” – zárta beszédét, amelyben többek között köszönetet mondott minden hívőnek, aki valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy ez a szobor ma Nagymadon áll.

Nepomuki Szent János Kádár Gabriella szobrászművész által készített szobrát a helyi római katolikus templom előtt, a bejárat mellé helyezték el. Az eseményen jelen volt a szobrász, Albár község polgármestere, Bereczk Oszkár mérnök, a Felvidéki Vitézi Rend képviselői, valamint a helyi lakosok. A szoborszentelés tiszteletére a jelenlévők meghívást kaptak a helyi művelődési otthonba, ahol ünnepi agapéra és kötetlen beszélgetésre került sor.

Nagymadon felszentelték Nepomuki Szent János szobrát (Fotó: Horváth Annamária)