Menyhárt József és Gubík László (Fotó: Szinek János/Felvidék.ma)

A Vörös család meghívására idén június 24-én immár harmadik alkalommal rendezték meg Dunamocson a Duna-parti Piknik elnevezésű zártkörű rendezvényt, ahol a felvidéki politikum és a közélet egyéb szereplői már hagyományosan, évente találkoznak.

Vörös Szabolcs szervező tájékoztatta a meghívott vendégeket, akik politikusként, értelmiségiként, a média területén dolgozó szakemberekként, illetve a civil szféra képviselőiként voltak jelen, arról a szándékáról, miszerint magyarországi mintát követve határozta el, hogy az időszerű és közéletet érdeklő kérdések megbeszélésére egy kötetlen jellegű platformot biztosítson.

Vörös Szabolcs, a piknik szervezője (Fotó: Szinek János/Felvidék.ma)

Példaként szolgált számára az 1943-ban megrendezett Szárszói Találkozó, a Lakitelki Sátor, illetve a napjainkban is évente megrendezésre kerülő Kötcsei Piknik.

Kezdeményezésére a jelenlévők fejet hajtottak a 2018-as évben elveszített, a felvidéki közösséget meghatározó személyek emléke előtt. Név szerint említette Jókai Tibort, Pogány Erzsébetet, Bauer Győzőt és Paulisz Boldizsárt.

A beszélgetésben részt vett Menyhárt József, az MKP elnöke, Gubík László, a megújult Via Nova elnöke, Berényi József, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat alelnöke, Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke, valamint Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártja gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke.

Résztvevők (Fotó: Szinek János/Felvidék.ma)

A piknik második felében a Pro Média Alapítvány gondozásában megjelenő médiatermékek bemutatására került sor.

A remek környezetben megvitatott kérdéskörök felölelték szinte a felvidéki magyar közösséget érintő összes területet. Menyhárt József kiemelten szólt az MKP választási stratégiájának előkészítéséről, az oktatásügyről és a Baross-pályázatok második felhívásairól. Berényi József pedig elmondta, hogy a megyei munkát illetően az úthálózat fejlesztése, karbantartása a legnagyobb kihívás, hiszen a legtöbb polgárnak megfogalmazódik ezzel a témával kapcsolatos igénye, elvárása. Viszont ez a terület a legköltségesebb. Szeretnék, ha a gazdálkodás lehetőséget adna a kulturális fejlesztésekre is, ám az úthálózat kérdésköre elmondása alapján elsőbbséget élvez.

A SZAKC képviseletében – Duray Miklós, Hideghéthy Andrea, Szinek János, Oriskó Norbert (Fotó: Szinek János/Felvidék.ma)

A zárszóban célkitűzések is megfogalmazásra kerültek, mint például a Pozsonyi Szakkollégiumhoz hasonló felépítésű intézmények létrehozása a Dél-Szlovákiában működő egyetemek mellett.

A kötetlen beszélgetések, a tavalyi piknik óta eltelt év összegzése és az előremutató kérdések megfogalmazása biztosítják, hogy a meghívott vendégek jövőre is szívesen találkoznak a Duna-parti Pikniken.