(Fotó: aktuality.sk)

Az új módszer szerint az Állami Számvevőszék elnöki és alelnöki posztjára jelölteket független, erre a célra összehívott bizottságnak kellene a parlament elé terjeszteni, és nem a Szlovák Köztársaság parlamentje képviselőinek.

Az Állami Számvevőszék elnökének és alenökének megválasztása azonban nem változik. A Szlovák Köztársaság parlamentje ugyanis elutasította az OľaNO-nak az alkotmánymódosításra és a törvénymódosításra tett javaslatát.

“Amennyiben a társadalomban valóban megvan az igény az Állami Számvevőszék független vezetőségére, feltétlenül szükséges az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke eddigi választási módszerének módosítása” – jelentették ki az indítványozók.

A törvénymódosítás szigorítaná az Állami Számvevőszék elnöki és alelnöki posztjának jelöltjeire vonatkozó követelményeket és változtatna a megválasztásuk eljárásán, módszerén is.

Az új módszer értelmében a jelölteket a parlament elé egy független, erre a célra létrehozott bizottság választaná ki és mutatná be a parlamentnek és nem a parlament képviselői jelölnék ki őket. Majd a parlament a két legjobb jelölt közül választaná ki az elnököt és alelnököt, a bizottság ajánlása alapján.

A további javaslat értelmében az Állami Számvevőszék a parlament megbízása szerint évente legalább öt ellenőrzést hajtana végre, két ellenőrzést a kormánykoalíció képviselőinek indítványozását figyelembe véve, és legalább hármat pedig a többi képviselő, tehát az ellenzék kezdeményezésére. Többek között javasolják azt is, hogy amennyiben az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokat nem hárítják el, nem küszöbölik ki, az ellenőrzött személlyel szemben büntető szankciókat foganatosítsanak. Mindezek végrehajtására egy állandó bizottságot kellene létrehozni az Állami Számvevőszék mellett. Mindezek mellett felvetették, hogy egységesíteni kellene az Állami Számvevőszék ellenőrzési eljárásait is.

(Teraz.sk/Felvidék.ma)