Szőgyéni Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor

A nyaranta megrendezésre kerülő szőgyéni nemzetközi képzőművészeti alkotótábor elmúlt húsz évének munkásságáról jelent meg katalógus Szőgyén önkormányzatának gondozásában „Szőgyéni Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor” címmel.

A Szőgyénben alkotó képzőművészek válogatott munkái, a Szőgyéni Művészeti Galéria alkotásai közül kerültek a háromnyelvű kötetbe, átölelve az 1998-2018-as időszak történéseit.

A kötetet átlapozva az olvasó megismerheti a tábor megalakulásának történetét, az első éveket, a legszebb korszakát, majd hanyatlását, és az újjászerveződését Kántor János és Kocsis Ernő táborvezetők halálát követően.

Ma újra virágkorát élheti a művésztábor, hiszen Kun Attiláné Paulusz Györgyi, a tábor egyik alapítója, szentendrei ikonfestő tavaly vállalta az akkor már nagybeteg Kántor Jánosnak segítve a szervezést és megvalósítást. Vígh Gábor polgármester felkérésére átvette a táborvezető szerepét, és segít a galéria kialakításában, az alkotások rendszerezésében.
Az egyhetes nyári táborban a kezdetektől 12-18 képzőművész alkot a legkülönbözőbb képzőművészeti stílusirányzatokban és technikákkal – közli az előszóban a táborvezető, majd az eltávozott mester, Kántor János szavait ajánlja az olvasó figyelmébe: „Ha valakit egy műalkotás megérint, már megtettük a dolgunkat, ha pedig a magasabbrendű felé tudjuk irányítani a szemlélő figyelmét, az már maga az igazi művészet.”

„Községünk nagy tisztelettel és elismeréssel adózik a szőgyéni alkotóműhely tagjainak, akik viszonzásul a befogadásért képeket ajándékoznak a falunak. Így a közel 500 műalkotást őrző kortárs galéria komoly erkölcsi és anyagi értéknek számít régiónkban” – közölte Smidt Veronika könyvtáros, a galéria egyik gondozója.

Vígh Gábor polgármester a zárszóban kiemeli, hogy a kezdetektől támogatója volt a művésztábornak és a galériának, polgármesterként pedig szívügyének tekinti a tábor és a galéria méltó rangra való emelését. Örömét fejezi ki, amiért az Európa hét országát képviselő művészek nyaranta egy hétre otthonra találnak Szőgyénben, és alkotásaik bővítik a Szőgyéni Művészeti Galériát.

Az idei művésztábornak július 6-13-án ad otthont a szőgyéni önkormányzat, ahová nemcsak az alapítókat, hanem a régi és az újonnan csatlakozókat is szeretettel várják a szervezők.

A katalógusban 44 művész 75 műve látható, valamint fényképek a táborok életéből és a kiállításokról.