Menekültek (Fotó: tasr)

A menekültjogot kérelmezők száma alapján Szlovákia 2017-ben az Európai Unió legkevésbé közkedvelt országa volt, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) éves jelentése alapján itt kért ugyanis a legkevesebb migráns menekültjogot.

A június 18-án közzétett jelentés szerint Európában (Európai Unió + Izland + Lichtenstein, Norvégia és Svájc) tavaly összesen 728 470 személy kérelmezett menekültjogot.
Szlovákia az EASO táblázatában a 160 menekültjogot kérelmezővel az uniós tagállamok közül az utolsó a sorban, amit a menekültügyi hivatal összeurópai méretekben 0,0 százalékos részvételnek tart. A 2016-os évhez képest ennek ellenére itt is 10 százalékos a növekedés a menekültjogot kérelmezők számát illetően, akkor ugyanis Szlovákiában csupán 145-en kérelmeztek menekültjogot. A legtöbb Szlovákiában menekültjogot igénylő tavaly Afganisztánból érkezett, a felnőtt kísérő nélküli kiskorú személyek esetében pedig elsősorban kiskorú vietnamiakról van szó.

Szlovákiától tízzel kevesebb kérelmet regisztráltak Lichtensteinben, egy kissé nagyobb volt a menekültjogot kérelmezők érdeklődése Észtország iránt, itt 190 személy nyújtott be kérelmet. Csehországban 1445 volt tavaly a menekültjogot kérők száma, Magyarországon 3390, Lengyelországban pedig 5045.

A menedékjogot kérelmezők száma alapján a tavalyi év során az öt legfőbb befogadóország Németország, Olaszország, Franciaország, Görögország és az Egyesült Királyság volt, ez utóbbi megelőzte e tekintetben Ausztriát. Az említett öt országban adták be a menekültjogi kérelmek háromnegyedét az Európai Unióban. Németország már hatodik éve a legnagyobb befogadóországnak számít (tavaly 222 560 kérelemmel), őt követi Olaszország (128 850) és Franciaország (több mint 100 ezer kérelemmel).

A 2016-os évhez hasonlóan tavaly is a férfiak tették ki a menekültjogot kérelmezők kétharmadát, egyharmadát pedig a nők. A kérelmezők fele 18-35 év közötti volt, és csaknem egyharmaduk kiskorú.

2017-ben Európában összesen mintegy 32 715 felnőtt kísérő nélküli kiskorú személy kért nemzetközi védelmet, ami a felével több, mint 2016-ban volt. Az  egyedül érkező kiskorú menekültek aránya a menekültjogot kérők 4 százalékát teszi ki. Ezeknek több mint a háromnegyede az EU országai közül: Olaszországban, Németországban, Görögországban, az Egyesült Királyságban és Svédországban próbált menedékjogért folyamodni.

2017-ben is Szíriából jött a legtöbb menekültjogot kérelmező, mintegy 15 százalék, ami 2013-tól folyamatos trendet jelent. A második helyen az irakiak voltak (kb. 7 százalék), a harmadikon pedig az Afganisztánból érkezők. Ez azt jelenti, hogy a helyzet e tekintetben a 2016-os évihez hasonló, a menekültjogot kérelmezők egyharmada akkor is ebből a három országból származott.

Az EASO a több mint 160 oldalas jelentésében kiemelte, hogy a szlovák belügyminisztérium tavaly kiadott egy új kézikönyvet a menekültjogot kérelmezőknek Új kezdet Szlovákiában címmel. A menekültügyi hivatal arra is felfigyelt, hogy Szlovákia az unió visszatérítési politikájának javítására tett erőfeszítései keretében visszafogadási megállapodást írt alá Ukrajnával és Törökországgal.

(TASR/Felvidék.ma)