(Fotó: Zacharov Erika)

A Comenius Pedagógiai Intézet tavaly indította útjára a kistérségi szakmai nap sorozatát, amelynek célja a Felvidék egyes régiói magyar óvónőinek megszólítása, szakmai tapasztalatcseréje, párbeszédjének elindítása. Az egymástól való tanulás elvén keresztül hazai kolléganők vezetésével járjuk körbe az egyes művelődési területek módszertani kérdéseit.

Mint ahogy külsőleg sincs két egyforma kisgyermek, úgy fejlettségi szintjük sem egyforma, tapasztalhatunk kisebb-nagyobb eltéréseket. Az iskolába lépés fontos mérföldkő egy család életében. Legfontosabb a gyermek megismerése ahhoz, hogy pontos képet kapjunk, vajon mehet-e a gyermek iskolába, elég érett, fejlett-e. De mi is kell ahhoz, hogy az iskola első osztályában elkerüljük a tanulási kudarcokat, amelyek kihatnak a gyermek későbbi életére is?

Nagyon fontos az alapkészségek megalapozása. Minden gyermek önálló személyiség, önálló érési, fejlődési ütemmel. Van, akinek nagyon jó a ritmusérzéke, van, akinek nagyon jó az emlékezete és egyszeri hallás után mondja vissza a verset, vagy épp sorolja az autók márkáját, van, aki nagyon ügyes a mozgásban, s van, aki már olvasni tud. Annyi azért biztos, hogy ritka, ha minden területen egyformán erős és így minden kisgyermeknek másfajta fejlesztési szükségletei vannak. Napjainkban egyre többet hallunk a viselkedészavaros, hiperaktív, tanulási zavarokkal küzdő gyerekekről. Nekünk, akik ebben az érzékeny időszakban befolyásolni tudjuk a gyermek fejlődését, ismernünk kell a képességeit, hogy megfelelő fejlődést biztosítsuk számára.

(Fotó: Zacharov Erika)

Ezekre és hasonló kérdéseinkre kaphattunk választ a Somorjára szervezett kistérségi szakmai napon, melyet a Comenius Pedagógiai Intézet és a Somorja és Vidéke Kulturális Társulás szervezett.

A kistérségi szakmai nap keretében a somorjai régióban az első találkozónknak a Nyelv és kommunikáció – beszéd- és hangészlelés fejlesztése óvodásoknál volt a témája, a gútai Mgr. Tóth Szilvia és Mgr. Markovics Tímea, a Comenius Intézet munkatársa előadásában.

Július 2-án 37 érdeklődő óvodapedagógus, tanító, nevelő vett részt a DIFER pedagógiai diagnosztika az óvodában és az iskolában, elemi alapkészségek fejlődése és fejlesztése 4-8 éves korban című szakmai továbbképzésen. Előadóink ismertették a DIFER pedagógiai módszertanát, rámutattak, milyen nagy hasznát tudjuk venni a mindennapos munkánkban, a gyermekek segítésében. Sok gyakorlati kérdést boncolgattunk, kerestük és meg is találtuk a miértekre a válaszokat a továbbképzésen.

Nagy köszönettel tartozunk előadóinknak, Bereznai Malvina gyógypedagógusnak (CPPPaP Dunaszerdahely) és Markovics Tímea óvodapedagógiai munkatársnak (Comenius PI Komárom), valamint a Somorja és Vidéke Kulturális Társulásnak a továbbképzés helyszínének biztosításáért.
Az új iskolaévben folytatjuk…

(Zacharov Erika, a Duna utcai óvoda igazgatónője és a Somorja és Vidéke Kulturális Társulás elnöke)