(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a Jeruzsálembe összehívott apostoli gyűlés pogánykeresztyénekre vonatkozó határozata és annak üzenete.  Megtartotta diplomaosztó és tanévzáró istentiszteletét a Református Teológiai Kar. A nagykaposi egyházközség is bekapcsolódott a Kárpát-medencei református bölcsőde- és óvodafejlesztési programba. 

A farizeusokból lett hívők és a júdeaiak is szorgalmazták a pogánykeresztyének körülmetélését a mózesi törvény szerint. A kérdés eldöntése miatt az apostolok és a vének gyűlést hívtak össze Jeruzsálembe.  Péter és Jakab beszéde után hozott határozat üzenetét Szathmáry Zsuzsanna nagykálnai lelkipásztor  tolmácsolja.

Diplomaosztó és tanévzáró istentiszteletet tartott a Református Teológiai Kar a komáromi református templomban, amelyen huszonheten vehették át a tanulmányaik befejezését igazoló diplomát. A hallgatói létszám alakulásáról és a jövőbeli tervekről a kar dékánját Dr. Lévai Attilát,  valamint két végzős hallgatót Varga Ágotát és Tóth Krisztiánt kérdezzük tanulmányaikról és a terveikről.

A nagykaposi egyházközség is bekapcsolódott a Kárpát-medencei református bölcsőde-  és óvodafejlesztési programba. Az elmúlt évben megvásárolt telken hamarosan elkezdődhet az oktatási-nevelési intézmény céljára szánt épület  építése. Az egyházközség döntéséről Pándy Árpád nagykaposi lelkipásztorral beszélgetünk.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
Ismétlésre másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.