Illusztráció (Fotó: SJE)

Meghirdették a 2018/2019-es tanév őszi szemeszterére vonatkozó miniszteri ösztöndíjas részképzős pályázatot mesterszakra felvettek számára, illetve részképzős tanulmányútra.

A 2018/2019-es tanévben a pályázat lebonyolítását az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) végzi. A Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és az ELTE által meghirdetett miniszteri ösztöndíjas pályázat a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésére, a 2018/2019-es tanév őszi szemeszterére vonatkozik.

Az ösztöndíjat két pályázati kategóriában hirdetik meg: miniszteri ösztöndíj a 2018/19-es tanévben felsőoktatási felvételi eljárásban mesterszakra felvettek számára és részképzős tanulmányút. Mindkét pályázati kategória esetében elismertethetőek a tanulmányok a szülőföldi intézmény és a befogadó intézmény között. Jelentkezni elektronikusan, a  honlapon keresztül, a regisztrációt követően lehet.

A pályázat ösztöndíjjal, szálláslehetőséggel, valamint szakmai, illetve adminisztratív támogatást nyújtva segíti a pályázót. Az ösztöndíj összege megközelítőleg havi 40 000 forint, ezen felül a szállásköltség megtérítése is biztosított a programban résztvevő hallgatók számára.

Mindkét kategória esetében szükséges a pályázathoz csatolni a fogadó felsőoktatási intézmény részéről jóváhagyott befogadó nyilatkozatot, amelyen szerepelnie kell a fogadó tanár aláírásának és az intézményi pecsétnek. Szükséges még csatolni a hallgatói jogviszonyról szóló igazolást, valamint a szülőföldi intézmény hiteles igazolását az utolsó két lezárt tanulmányi félév súlyozott átlagáról.

A mesterképzési ciklusban első évfolyamon tanulmányokat folytató hallgatók esetében az utolsó két alapképzéses tanulmányi félév súlyozott átlagát, és ezen félévek indexmásolatát (a tanulmányi osztály hitelesítésével) kell beszerezni. Azon pályázók esetében, akik a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakítják, szükséges lesz beszerezni a szülőföldi intézmény részéről jóváhagyott egyéni tanulmányi terv vagy a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolást is.

A pályázat leadási határideje: a részképzős tanulmányút esetén 2018. augusztus 15-e, 23 óra 59 perc elektronikusan, 2018. augusztus 16-a, 12,00 óra a pdf pályázati adatlap kinyomtatott formája és a papíralapú dokumentumok postai vagy személyes úton való kézbesítése.

A részképzős mesterszakra jelentkezők esetén a beadási határidő: 2018. augusztus 16-a 23 óra 59 perc elektronikus formában, személyesen vagy postai úton pedig 2018. augusztus 17-e, 12,00 óra.

Ha a pályázó két pályázati kategóriában is nyújt be pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

Az ösztöndíjpályázatról az  alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az érdeklődők: Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, 945 01 Révkomárom (Komárno), Kossuth tér 3. – Nám. Kossutha 3., Tel.: +421-908-116-931; E-mail: komarom@szakc.sk