Illusztráció (Fotó: obecnenoviny.sk)

Andrej Danko, a szlovák parlament elnöke 2018. november 10-re (szombat) tűzte ki a helyi önkormányzati választásokat. A házelnöki határozatból az is kiderül, hogy a járási és körzeti választási bizottságok megalakításának határideje október 11.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek megválasztására egyfordulós választási rendszerben kerül sor, vagyis azok a képviselők jutnak be az önkormányzati képviselő-testületbe, akik sorrendben a legtöbb szavazatot kapják. Ugyanez a helyzet települési vezetők megválasztása esetében is. Szavazategyenlőség esetén azonban új választást kell tartani. Képviselőjelöltként indulhat bárki, aki a 18. életévét betöltötte és a településen állandó lakóhelye van. A polgármesterséghez ehhez képest némileg több „érettség” szükségeltetik, amit a törvényalkotó a 25. életév betöltésének előírásával vélt elérni.

Ami a passzív választójogot illeti: az önkormányzati választásokon – ellentétben például a parlamentivel vagy a köztársaságielnök-választásokkal – nem a szlovák állampolgárság megléte a feltétel, hanem az adott településen létesített állandó lakóhely, és persze a betöltött 18. életév.

Az önkormányzati választásokra való felkészülés már a nyáron kezdetét veszi. Mindenekelőtt a választókörzeteket és helyiségeket kell kijelölni, ennek határideje 2018. augusztus 11-e. Majd pedig meg kell határozni a képviselő-testületek létszámát, erre augusztus 17-ig kell sort keríteni.

(tasr/Felvidék.ma)