Fotó: SZMCS

Több mint 250 cserkész vesz részt idén a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség szokásos nyári cserkészvezetői képzésein, amelyet 2018. július 16-26. között rendeznek meg a lévai járásbeli Palást községben. A Beszédes Lajos Vezetőképző Központba idén nyáron nagyon sok fiatal érkezett tudását bővíteni a különböző képzéseken, amelyeket a képzésvezetők teljesen önkéntesen, anyagi juttatás nélkül szerveznek minden évben.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség két vezetőképző tábort hirdetett meg idén tagsága számára, valamint szintén itt, az SZMCS vezetőképző központjában rendezik meg a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának (amelynek aktív tagja az SZMCS is) segédtisztképző-táborát.

A hétvégi kiscsoportos foglalkozások vezetői az őrsvezetők, ők a cserkészet legfontosabb mozgatórugói, akik a heti rendszerességű nevelőmunkát végzik. Ezért is pozitívum, hogy idén a tavalyi résztvevőszám duplája, azaz összesen harmincnégy 15-18 év közötti fiatal cserkész vállalkozott arra, hogy megismerkedjen a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség nevelési módszereivel, cserkészmódszertani eszközeivel. Az őrsvezető-képző tábort elvégezve saját cserkészcsapatukban tudják hasznosítani majd mindazt a tudást, amit például gyermeklélektanról, különféle fejlesztőjátékokról, a magyar népi kultúráról és sok más egyéb területről megszereztek a tíz nap alatt.

A cserkészcsapatokban az őrsvezető munkáját a segédőrsvezető segíti, bekapcsolódik a feladatokba, az őrsi foglalkozások előkészítésébe. Ez a legfiatalabbak számára kialakított vezetőképző tábor, résztvevői a 13-15 éves korosztályból kerülnek ki. Az Olvári-völgyben idén összesen 72 cserkész dolgozik azon, hogy segédőrsvezetővé válhasson, pontosan kétszer annyian, mint előző évben.

A segédtisztképző táborba 18 éven felüli cserkészek jelentkezhetnek, a jelöltek itt nagyobb tudást, tapasztalatot és felkészültséget igénylő feladatokkal ismerkednek: hogyan kell egy cserkészcsapatot vezetni, mire kell odafigyelni a nagy létszámú cserkészrendezvényeknél, közösségépítés a csapatokban vagy például miként kell szakszerűen ellátni az apróbb tábori baleseteket.

A vezetőképző táborok helyszíni megvalósításában fontos szerepe van a Segítő Tábor önkénteseinek, tizenketten látják el az étkeztetéssel, egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatokat. A képzésekhez hozzátartozik az is, hogy a fiatal vezetők már a táborban kipróbálhatják a cserkészmódszert, az ő rendelkezésükre áll a kiscserkész és cserkész mintatábor, amelyeknek idén 96 résztvevője van.

„Nagyon örülünk annak, hogy az évek óta következetesen folytatott nevelőmunkánk gyümölcse beérik. Az, hogy jelentősebb több lett a különböző vezetőképzést végzett fiatal vezetőnk, azt is jelenti, hogy az új cserkészévben még több őrs és cserkészközösség kezdheti meg a munkát” – mondta Balogh Gábor, az SZMCS vezetőképzésért felelős koordinátora.

(SZMCS)