A Pátria Rádió katolikus egyházi műsorának augusztus 5-i Világosság című katolikus kiadásában felvételről hallhatják Haľko József pozsonyi segédpüspök szentmiséjének archív felvételét.

Haľko József szentmiséjét a bacsfai Mária-zarándokhely kegyképe könnyezésének 300. évfordulóján mutatta be 2015-ben.

A képet 1703-ban fogadalmi képként függesztették a főoltár mögé, ahol a ferences búcsúkra érkező zarándokok már tisztelték. 1715 júniusában több napon keresztül véres könnyeket hullatott, s a csodás eseményeket követő vizsgálatok után az esztergomi érsek 1716. október 16-án engedélyezte a kép nyilvános tiszteletét. A kép könnyezése egy hónappal előzte meg a második máriapócsi kegykép könnyezését, amely összefüggésbe hozható az előző évek háborúságaival és járványhullámaival.

A vászonra festett olajkép ismeretlen mestertől származik, Szűz Mária és a kis Jézus fejét egyaránt dupla korona ékesíti.

A kegykép könnyezésének idején Szűz Mária képeinek zokogását a kortársak Isten irgalmasságával kapcsolták össze. Úgy tartották, hogy a Boldogasszony könnyei nagy jót jelentenek, mert sírása után erősödött az emberek hite, virágozni kezdtek a templomok, terjedt az igaz hit, minden kivirult, mint bőséges harmat után a száraz mező.

Szerkesztő: Ürge Tamás
Adásidő : 2018-08-05 vasárnap 7 óra 5 perc
Ismétlés : 2018-08-06 hétfő 13 óra 5 perc