Belsőleg is megújult a kisgéresi református templom (Fotó: reformata.sk)

Az elmúlt évben a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkezett magyarországi támogatásból a Zempléni Református Egyházmegye az egyházközségek megerősítése céljára szolgáló 260 300 eurós keretösszeggel gazdálkodott. Ebből a forrásból tizennyolc gyülekezet valósíthatta meg beruházását. A legnagyobb összeget a kiskövesdi egyházközség kapta a lelkészlak felújítására.

„A belső pályáztatási rendszerünket úgy építettük ki, hogy azok az egyházközségek, amelyek támogatást igényeltek, meg is kapják azt. De fontosnak tartottuk a lelkipásztorok lakhatására szolgáló parókiák felújítását célzó pályázatok támogatását is a megfelelő körülmények biztosítása érdekében” – tájékoztatott az elmúlt évi beruházásokkal kapcsolatban Kendi Csaba esperes, hozzátéve, hogy a támogatásnak köszönhetően az egyházmegyében kilenc templom újult meg részben vagy teljesen, valamint nyolc parókia, beleértve egy gyülekezeti otthon kibővítését is.

A 73 ezer eurót kitevő regionális keretből pedig – mivel ez a projekt még nem fejeződött be – egy gyülekezeti épület részleges felújítása valósulhat majd meg. Az esperes elmondta, hogy a támogatások ösztönzőleg hatottak a gyülekezetek számára. Az egyházközségek minimum tíz százalék fölötti önrésszel járultak hozzá a pályázatok kivitelezéséhez. „Olyan munkákat tudtak ebből kifolyólag elvégezni, amelyeket szerettek volna ugyan korábban is megvalósítani, de nem voltak hozzá adottak a megfelelő anyagi lehetőségek” – nyomatékosította az esperes.

A külsőleg megújult pólyáni református templom (Fotó: reformata.sk)

A 2017-es évben a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkező támogatásoknak köszönhetően a zempléni egyházmegyében tizennyolc épületen végezték el a felújítási munkálatokat. A legnagyobb összeget, 23 193 eurót a kiskövesdi egyházközségnek ítélték meg az illetékesek a parókiájuk felújítására, de 20 ezer eurós hozzájárulásban részesítették a templomuk megszépítését szorgalmazó négy gyülekezet projektjét is. Így került sor Kisgéresen a templom falainak szigetelésére és a belső tér megújítására, Kistárkányban a templom külsejének és belső terének a rendbetételére, Örösben és Pólyában pedig a templom külső felújítására.

Tízezer eurót meghaladó támogatást kapott a bacskai gyülekezet a parókia felújítására, a bolyiak a templomuk külső és belső felújítására, a csarnahóiak viszont a parókia nyílászáróinak cseréjére, illetve a külső hőszigetelésre és egyéb javításokra fordították a pályázati pénzt. Parókia újult meg Ladmócon, Nagytoronyán és Szőlőskén is, ahol sor került a tetőtér beépítésére és a külső falak hőszigetelésére. Ez utóbbi munkát a zempléni parókián is elvégezték, beleértve a régi belső ajtók újakra való cserélését. Nagykövesden a gyülekezeti termet bővítették és korszerűsítették, Perbenyíkben viszont a templomtető faszerkezetét cserélték le és szigetelték a külső falakat.

Ötezer euróban vagy ennél nagyobb összegben részesült az alsómihályi gyülekezet a templomtető festésére és a templomfeljáró javítására, Hardicsán a templom külső falait renoválták, Imregen a templom tornya újult meg és szigetelték az alapokat, Nagygéresen pedig a parókiát hőszigetelték költséghatékonyság céljából.

A Zempléni Református Egyházmegye 260 300 euró támogatást kapott az elmúlt esztendőben a Bethlen Gábor Alapon keresztül, amelyhez az egyházközségek több mint 46 ezer eurós önrésszel járultak hozzá.

(Reformata.sk, Felvidék.ma)